Obligationsfond Flexibel C SEK - Lux
SEB
Din avgift
0,44 %
Ordinarie avgift
0,60 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Betyg saknas
Om fonden
Fonden placerar huvudsakligen i ränterelaterade instrument och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. De finansiella instrumenten består huvudsakligen av obligationer och ränterelaterade instrument utfärdade i svenska kronor av företag, stater eller kommuner. Den genomsnittliga löptiden för portföljen varierar flexibelt inom intervallet 0 till 3 år. Fonden får investera upp till 100 procent av sina tillgångar i olika överlåtbara värdepapper, om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan.
Fondens förvaltare
Martin Lundvall (2011-01-01)
Jan Lindén (2018-01-24)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
0,55  %
Transaktionsavgifter
0,05  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,25  %
Total avgift
0,44 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd