Realräntefond D SEK - Lux utd
SEB
Din avgift
0,41 %
Ordinarie avgift
0,57 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Betyg saknas
Om fonden
Fonden placerar huvudsakligen i realränteobligationer och andra obligationer utfärdade i svenska kronor. Värdet på realobligationer är skyddat för inflation eftersom den reala räntan räknas upp med inflationen. När inflationen går upp, höjs avkastningen i motsvarande grad. Fondens finansiella instrument består huvudsakligen av inflationsskyddade värdepapper samt av obligationer och ränterelaterade instrument utfärdade i svenska kronor av företag, stater eller bolåneinstitut med ett kreditbetyg på minst AA på Standard & Poor's skala eller motsvarande. Derivatinstrument kan användas för att uppnå placeringsmålet och underlätta förvaltningen av fonden. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan.
Fondens förvaltare
Mattias Ekström (2015-05-13)
Tomas Niemelä (2015-05-13)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
0,55  %
Transaktionsavgifter
0,02  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,25  %
Total avgift
0,41 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd