(Lux) EF Small Caps USA (USD) P
UBS
Din avgift
1,46 %
Ordinarie avgift
2,09 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden investerar främst i medelstora företag i USA. De kvalitetskriterier som används för att fastställa företagens relativa viktning inbegriper: strategisk inriktning, stark ställning på marknaden, hög kvalitet på ledningen, solida intäkter, tillväxtpotential och förbättrat värde för aktieägarna.- Diversifiering uppnås genom en blandning av sektorer och detta gör att investerarna erbjuds en optimerad risk/avkastningsprofil. Investeringsmålet är att erbjuda resultat i linje med jämförelseindexets utveckling.
Fondens förvaltare
Alexis Freyeisen (2019-02-28)
David Wabnik (2013-09-01)
Samuel Kim (2013-09-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,83  %
Transaktionsavgifter
0,27  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,72  %
Total avgift
1,46 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd