(Lux) EF Mid Caps Europe (EUR) P
UBS
Din avgift
1,47 %
Ordinarie avgift
2,15 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden investerar främst i små och medelstora europeiska företag. De kvalitetskriterier som används för att fastställa företagens relativa viktning inbegriper: strategisk inriktning, stark ställning på marknaden, hög kvalitet på ledningen, solida intäkter, tillväxtpotential och förbättrat värde för aktieägarna. Diversifiering uppnås genom en blandning av länder och sektorer och detta gör att investerarna erbjuds en optimerad risk/avkastningsprofil. Investeringsmålet är att erbjuda resultat i linje med jämförelseindexets utveckling.
Fondens förvaltare
Kayvan Vahid (2019-04-08)
Thomas Angermann (2019-04-08)
Frank Manduca (2019-04-08)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,95  %
Transaktionsavgifter
0,21  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,77  %
Total avgift
1,47 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd