(Lux) EF China Oppo(USD) P USD acc
UBS
Din avgift
1,58 %
Ordinarie avgift
2,43 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden investerar främst i stora företag i Hongkong. De kvalitetskriterier som används för att fastställa företagens relativa viktning inbegriper: strategisk inriktning, stark ställning på marknaden, hög kvalitet på ledningen, solida intäkter, tillväxtpotential och förbättrat värde för aktieägarna.- Diversifiering uppnås genom en blandning av sektorer och detta gör att investerarna erbjuds en optimerad risk/avkastningsprofil. Investeringsmålet är att erbjuda resultat i linje med jämförelseindexets utveckling.
Fondens förvaltare
Bin Shi (2010-06-05)
Denise Cheung (2018-04-11)
Morris Wu (2019-06-14)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
2,37  %
Transaktionsavgifter
0,06  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,94  %
Total avgift
1,58 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd