(Lux) EF Biotech (USD) P-acc
UBS
Din avgift
1,46 %
Ordinarie avgift
2,19 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden investerar globalt i företag som är inblandade i forskning, produktutveckling, tillverkning och/eller distribution inom biotekniksektorn. Urvalet av företag bygger främst på följande kvalitetskriterier: strategisk inriktning, stark ställning på marknaden, hög kvalitet på ledningen, solida intäkter, tillväxtpotential och förbättrat värde för aktieägarna. Diversifiering åstadkoms genom en blandning av terapiområden, börsvärde, utvecklingsstadium och ursprungsland och detta gör att investerarna erbjuds en optimerad risk/avkastningsprofil.- Fonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att följa investeringsstrategier på de globala aktiemarknaderna och urval av värdepapper på varje enskild marknad.
Fondens förvaltare
Nathalie Petrus (2006-11-30)
Matthew Konosky (2017-10-01)
Florian Töpfl (2019-06-11)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
2,04  %
Transaktionsavgifter
0,15  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,82  %
Total avgift
1,46 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd