(Lux) EF Greater China (USD) P
UBS
Din avgift
1,53 %
Ordinarie avgift
2,37 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden investerar främst i stora företag i Kina inkl. Hongkong och Taiwan. Urvalet av företag bygger i första hand på följande kvalitetskriterier: strategisk inriktning, stark ställning på marknaden, hög kvalitet på ledningen, solida intäkter, tillväxtpotential och förbättrat värde för aktieägarna. Diversifiering uppnås genom en blandning av länder och sektorer och detta gör att investerarna erbjuds en optimerad risk/avkastningsprofil. Fonden strävar efter att uppnå sitt investeringsmål genom att följa aktiva investeringsstrategier på de nämnda aktiemarknaderna och göra ett aktivt urval av värdepapper på varje enskild marknad.
Fondens förvaltare
Bin Shi (2006-04-01)
Denise Cheung (2018-04-11)
Morris Wu (2019-06-14)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
2,35  %
Transaktionsavgifter
0,02  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,94  %
Total avgift
1,53 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd