(Lux) EF Glb Sust (USD) P-acc
UBS
Din avgift
1,43 %
Ordinarie avgift
2,15 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden investerar globalt i företag vars produktion är mer miljövänlig och tar större sociala och ekonomiska hänsyn än genomsnittet samt uppvisar intressant tillväxtpotential. Fonden investerar både i "ledare" och "innovatörer": Ledare är oftast stora företag som uppvisar den mest miljövänliga eller socialt medvetna produktionen inom sin bransch. Innovatörer är oftast mindre och nyare företag vars produkter och tjänster erbjuder påvisbar miljönytta och resurssnålhet. Dessa företag väljs huvudsakligen ut med utgångspunkt i produktutbudet.- Portföljen avspeglar över lag lands- och branschviktningen i MSCI World Index och utgör beträffande avkastning och risk ett alternativ till globala aktiefonder.
Fondens förvaltare
Bruno Bertocci (1997-12-13)
Joseph Elegante (2015-11-27)
Alix Foulonneau (2017-02-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
2,06  %
Transaktionsavgifter
0,09  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,82  %
Total avgift
1,43 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd