(Lux) BF Euro Hi Yld € P-acc
UBS
Din avgift
1,31 %
Ordinarie avgift
1,73 %
Fondtyp
Räntefond
Hållbarhet
Betyg saknas
Om fonden
Fonden investerar främst i obligationer vars emittenter har lägre rating och som är utställda i EUR (industriobligationer). Löptiden för investeringarna i fondportföljen förvaltas aktivt (se uppgifter om återstående löptid). Särskild uppmärksamhet fästs vid diversifiering med avseende på olika kredit-rating. Investeringsmålet är att uppnå högre avkastning än för euro-obligationer av hög kvalitet. Fonden lämpar sig för investerare som letar efter en brett diversifierad portfölj med industriobligationer utställda i EUR och som är beredda att acceptera större kurssvängningar än för obligationer med högre kvalitet.
Fondens förvaltare
Craig Ellinger (2012-05-01)
Anais Brunner (2018-06-30)
Zachary Swabe (2011-05-01)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,30  %
Transaktionsavgifter
0,43  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,51  %
Total avgift
1,31 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd