Amerika A
United Bankers
Din avgift
0,79 %
Ordinarie avgift
1,20 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Betyg saknas
Om fonden
UB Amerikas portföljförvaltningsstrategi baserar sig på en investeringsprocess som är patenterad i USA. Investeringsbesluten baserar sig på en unik metod för aktieurval som kallas för Kompetensanalys, där amerikanska insiders och storinvesterares aktietransaktioner analyseras. Kompetensanalysen utvärderar amerikanska portföljförvaltares kunnande om olika branscher och bolag på basen av investerarnas tidigare framgång vid handel i bolagens aktier. Kompetensanalysen ger köp- eller säljsignaler då investerare med hög ranking i bestämda aktier köper eller säljer sina placeringar. Ju mer storinvesterare eller portföljförvaltare köper aktier i ett bolag där deras kompetens har bedömts vara hög, desto starkare köp-signal ger metoden. Kompetensanalysen baserar sig på uppföljning av alla värdepappersaffärer gjorda av portföljförvaltare som förvaltar över 100 miljoner dollar. Information samlas in och analyseras på över 12 000 portföljer. Antalet aktier vilka kontinuerligt följs upp är ca 6 000.
Fondens förvaltare
Allan Eriksen (2017-03-13)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,15  %
Transaktionsavgifter
0,05  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,50  %
Total avgift
0,79 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd