Europa REIT A
United Bankers
Din avgift
0,84 %
Ordinarie avgift
1,35 %
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
UB Europa REIT är en aktiefond (UCITS) som placerar i börsnoterade europeiska fastighetsbolagsaktier och REITs. Målet är att ge investeraren möjlighet att placera likvitt i europeiska fastigheter och att så effektivt som möjligt undvika värdefluktuationer på aktie- och räntemarknaden. På grund av detta beaktas speciellt företagens utdelningsmöjligheter när placeringsobjekten väljs. Målet är också att sprida placeringarna på flera olika geografiska marknader för att minska fastighetsmarknadens konjunkturrisk. Allokeringen sker inte baserat på bolagens marknadsvärde och fonden har inget jämförelseindex. Fonden kan skydda helt eller delvis sin valutaexponering.
Fondens förvaltare
Aki Kostiander (2004-05-10)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
1,31  %
Transaktionsavgifter
0,04  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
-0,60  %
Total avgift
0,84 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd