US 500 Stock Index Inv USD Acc
Vanguard
Total avgift
0,20 %
Risknivå
Medel (5 av 7)
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
Fonden strävar efter att följa utfallet för Standard & Poor’s 500 (S&P 500) Index (Index). Placeringsinriktning • Indexet är ett mycket erkänt jämförelsetal för utfallet på USA:s aktiemarknad och består av aktier i stora amerikanska företag. • Fonden strävar efter att: 1. Antingen kopiera eller följa Index, vilket innebär att Fonden innehåller aktier och obligationer som sammantaget liknar Indexets sammansättning när det gäller nyckelriskfaktorer och andra egenskaper. 2. Fonden strävar efter att förbli fullplacerad och inneha begränsade mängder likvida medel utom vid synnerliga marknads-, politiska eller liknande förhållanden, då den tillfälligt kan avvika från denna placeringsinriktning.
Fondens förvaltare
Not Disclosed (1998-11-04)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
0,10  %
Transaktionsavgifter
0,01  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
0,00  %
Total avgift
0,20 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd