European Stock Idx Inv EUR Acc
Vanguard
Total avgift
0,23 %
Risknivå
Hög (6 av 7)
Fondtyp
Aktiefond
Hållbarhet
Om fonden
• Indexet innefattar aktier i företag i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien. • Fonden strävar efter att: 1. Fonden strävar efter att kopiera Index genom att placera i samtliga eller i stort sett samtliga aktier som ingår i Index och inneha respektive aktie i ungefär samma omfattning som dess vikt i Index. 2. Fonden strävar efter att förbli fullplacerad och inneha begränsade mängder likvida medel utom vid synnerliga marknads-, politiska eller liknande förhållanden, då den tillfälligt kan avvika från denna placeringsinriktning.
Fondens förvaltare
Not Disclosed (1998-09-14)
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Låg
Hög
Fondavgift
Löpande avgifter
0,12  %
Transaktionsavgifter
0,02  %
Övriga avgifter
0,00  %
Plattformsavgift
0,09  %
SAVR rabatt
0,00  %
Total avgift
0,23 %

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd