Vad är ett investeringssparkonto (ISK)?

Investeringssparkonto (ISK) är en kontoform där du har möjlighet att spara i t.ex. fonder, aktier och obligationer. Det är gratis att starta och du kan ha pengar på kontot samt ta ut pengar när du behöver det. Du behöver inte tänka på skatt och deklaration då beräkningen och rapporteringen av skatten görs av sparinstitutet som tillhandahåller ditt konto, t.ex. SAVR. Kom ihåg att allt innehav på kontot, såväl pengar som värdepapper, schablonbeskattas.

Schablonskattas varje år

Skatteberäkningen sker automatiskt utifrån en årlig schablonskatt, och dras automatiskt av sparinstitutet du har ditt konto hos.

Fördelar med ISK

Den kanske främsta fördelen med ISK är den automatiska beskattningen. I dagsläget är det relativt låg skatt för ett stigande värde på kontot och det dras ingen preliminärskatt på aktieutdelningar. Dessutom är det enkelt att köpa och sälja värdepapper, då varje affär inte behöver deklareras för sig.

Nackdelar med ISK

Nackdelarna med ISK är få, men det finns några att tänka på. Schablonskatten varierar exempelvis från år till år, och ska betalas även om sparandet i sig gått med förlust. Förluster är inte avdragsgilla vid enskilda affärer, och det kan vara bra att känna till att utbudet för investeringarna kan vara något större om det görs via andra kontotyper än ISK. Om du flyttar fonder från en fonddepå till ett ISK behöver du betala skatt på fonderna du flyttar.

Slutligen är ISK enbart till för privatpersoner, och endast en person kan äga kontot.

Att öppna ett investeringssparkonto

Du som vill spara i fonder till rabatterade fondavgifter kan enkelt öppna ett ISK hos oss på SAVR här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Relaterade länkar
Vad är en kapitalförsäkring?
Fondavgifter – så funkar det
Vad är en fond?
Spara i fonder – så kommer du igång

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID