Alla nyheter

Fond i fokus: Coeli

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2020-03-20

Vi har idag över 120 fondbolag och runt 1 300 fonder på vår plattform. Bakom aktivt förvaltade fonder står kompetenta människor med stor kunskap och lång erfarenhet av branschen. Vi vill därför ta tillfället i akt och presentera dessa närmare samt utforska hur de tänker i sitt dagliga arbete. Detta genom vår nya bloggserie: Fond i fokus.

I dagsläget råder ett stormande klimat på börsen, på grund av det nya viruset Covid-19. Med hänsyn till detta har vi valt att börja utforska hur olika fondförvaltare agerar i denna unika situation.

Första fondbolaget i fokus är Coeli fonder. Coelis förvaltarteam har kunder runt om i hela världen och specialiserar sig på aktivt förvaltade fonder inom aktier, räntor, hedge, fastigheter och private equity. Där har vi pratat med Erik Lundkvist som arbetar som Chief Investment Officer. Han har varit på Coeli sedan 2004 och har det övergripande ansvaret för bolagets kapitalförvaltning och tillgångsallokering.

Vad är er syn på den rådande marknadssituationen?

Eventdriven lågkonjunktur som slår väldigt hårt på ekonomi och börs. Vis av erfarenhet från finanskrisen 2008, gör centralbanker och regeringar det som krävs för att minska risken för att det ska bli en finanskris. Det är hittills en bra start men det behövs mer fiskalt, framför allt statsgarantier på företagslån i fler länder, då det är orimligt att bankerna ska ta kreditrisken själva. Initialt handlar det om att få företag att överleva så att människor har jobb att komma tillbaka till när pandemin är över. Det är avgörande för om lågkonjunkturen blir kort eller utdragen.


Hur väljer ni att agera kring detta i er förvaltning av fonden?

I våra breda mandat minskade vi aktievikten redan den 24e februari, vilket var den första dagen med stor marknadsturbulens. I samtliga av våra fonder drar vi nytta av de exceptionellt stora svängningarna och ökar i de bolag som fått omotiverat mycket stryk och minskar de som klarat sig bättre. Efter många år med väldigt lugna marknader skapar den rådande krisen ovanligt goda möjligheter att investera i felprissatta bolag och skapa överavkastning (alfa) framöver.


Vilka bolag eller branscher ser ni kan gå stärkta ur nuvarande kris?

Mindre konjunkturkänsliga branscher, så kallade defensiva branscher, kommer att påverkas i mindre omfattning än de med mer cyklisk inriktning. Deras produkter och tjänster efterfrågas oberoende av konjunkturläge och klarar sig därför relativt sett bättre i nuvarande affärsklimat. Då tänker vi främst på dagligvaruhandel (ICA, Axfood), läkemedel och medicinsk utrustning (AstraZeneca, Getinge) och telekommunikation (Telia, Tele2). Även en liten bransch som spelbolagsbranschen (gamingbolag) har möjlighet att gå stärkt ur nuvarande kris. Om vi får en större konjunkturell nedgång med hög arbetslöshet bör efterfrågan minska även inom detta marknadssegment, men aktuell data visar på kraftigt ökad efterfrågan i t ex Kina när det gäller mobilspel, sedan virusutbrottet startade. I mer cykliska branscher kommer de bolag med stark finansiell ställning att bli klara vinnare på sikt. De har möjlighet att parera en nedgång utan att deras affärsmodeller behöver ändras och de har dessutom möjlighet att ta marknadsandelar genom att exempelvis förvärva svagare konkurrenter.

Vill du investera i fonderna? Du hittar mer information nedan:

SEF Coeli total A sek
Coeli Frontier Markets R SEK
Coeli Nordisk Företagsobligation R SEK
Coeli Global Selektiv R SEK
Coeli Mix R SEK
Coeli Potential R SEK

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID