Alla nyheter

Fond i fokus: AIFM Capital eSports Fund

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2020-12-03

Idrottsvärlden står på paus sedan utbrottet av Covid-19. Samtidigt sker en explosiv tillväxt för Esporten, som spås bli en av världens största sporter inom överskådlig tid. Den totala omsättningen beräknas uppgå till 1,7 miljarder USD under 2021.

Vi har träffat Stefan Westin som har förvaltat Esport sedan februari 2019. Nu förvaltar han den nya fonden AIFM Capital eSports Fund som huvudsakligen placerar  i spjutspetsbolag inom Esport, gaming, spelutveckling och underleverantörer till dessa bolag. Fonden grundades i oktober 2020.

Hej Stefan! Kan du berätta om fondens bakgrund och hur den kom till?

Diskussionen om att starta en fond inom Esport och gaming påbörjades under 2017. Jag diskuterade ämnet med Fredrik Nilsson, grundare av AR Scandinavia, som tyckte att det var en intressant idé. Vi var båda av uppfattningen om att det fanns mycket goda förutsättningar med tanke på de starka prognoserna, det stora intresset för gaming i allmänhet samt att det inte fanns någon direkt konkurrens på fondsidan. I nästa steg förvärvade AR Scandinavia distributionsrätten till en av AIFM Capitals fonder ArdenX, vilken jag förvaltade under cirka två år helt och som helt och hållet är inriktad mot Esport, gaming och underleverantörer. Det senaste året fram till den 15 oktober hade vi en värdeökning på 50 procent. Eftersom ArdenX inte är en temafond med därefter anpassade fondbestämmelser, valde vi att starta en helt ny fond med namn och fondbestämmelser anpassade efter placeringsinriktningen. Fonden lanserades den 16 oktober i år.

Hur ni skiljer er mot andra Esportfonder?

Det existerar väl inte så många jämförbara fonder? Det finns däremot flera fonder som investerar i en hel del av de bolag vi köper. Jag tänker då huvudsakligen på spelutvecklarna som det finns flera anledningar till att äga långsiktigt. Vi placerar globalt och väljer ut 25-30 bolag inom Esport, spelutveckling och vissa underleverantörer som vi tycker har de bästa förutsättningarna att lyckas tillväxtmässigt och har en tydlig strategi för detta. Vi har en noggrann process.

Vilken typ av värdeskapande är viktigt vid val av bolag? Hur ser investeringsprocessen ut?

Det är mycket viktigt att de bolag vi slutligen väljer ut och blir ett portföljinnehav är framstående inom sitt område, har breda produktportföljer och en tydlig tillväxtstrategi. Embracer är ett bra exempel på ett bolag som uppfyller alla våra krav och önskemål. Själva investeringsprocessen utgår från en screening av ett mycket stort antal bolag på den globala marknaden med en allmän genomgång av bolagens verksamhet och tillhörighet till vårt tema. Här faller många bolag bort på grund av bristande tillhörighet, kvalitet och så vidare. Därefter följer analys, tillväxtförutsättningar, värdering och hur väl bolaget passar in. Detta steg omfattar ett mindre antal bolag. Slutligen väljer vi ut de 25-30 bolag som skall utgöra portföljen och besluten baseras på tillhörigheten till temat, bolagets kvalitet, produktportföljens bredd, förutsättningarna för tillväxt och samverkan med övriga innehav.

Finns det teknologier eller produkter från andra branscher som kan komma att påverka gaming och Esport?

Sannolikt kommer Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) att bli en större del av Esporten och gaming i allmänhet. Det finns redan idag speciella VR-tävlingar som exempelvis VR League och VR Master League. Prognosen är en god tillväxt över de kommande åren i takt med utvecklingen av nya VR-spel. Spelen kräver en ytterligare skicklighetsnivå hos spelarna än de traditionella spelen. En annan sak som kommer att tillföra mervärde till gamingvärlden är implementeringen av 5G. Snabbare och jämnare hastigheter kommer att tillföra ett större mått av spelglädje och man upplever händelser i spelet när de händer och inte när de redan har hänt. Det förekommer med andra ord inget lagg. Här kan man tänka sig ett visst bidrag till tillväxten.

Varför skall man investera i Esport? Vad tror du om Esport om tio år?

Gaming och Esport har vuxit mycket kraftigt de senaste tio åren. Under pandemin har intresset stigit ytterligare och vi har fått se mycket kraftiga kursökningar i bolag relaterade till gaming och Esport. Frågan är om dessa nivåer kan bibehållas efter det att pandemin upphört. Vi bedömer att med det senaste årets ökade intresse, många nytillkomna spelare, tillgängligheten samt tillgängliga tillväxtprognoser - att förutsättningarna definitivt finns för fortsatt värdetillväxt för de bolag vi investerar i. Detta även efter pandemin och en återgång till mer ”normala” förhållanden. Idag är det endast finalen i Super Bowl (NFL) och VM-finalen i fotboll som har fler tittare än de största Esporttävlingarna. Om tio år är Esporten större!

Vill du investera i fonden? Du hittar mer information nedan:

AIFM Capital eSports Fund
Din avgift: 1,40%
Ordinarie avgift: 1,75%

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID