Alla nyheter

Fond i fokus: Allianz Global Investors

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2020-11-24

Vi har tidigare skrivit en del om Allianz olika fonder, bland annat Global Water, Global Artificial Intelligens och nu senast om Pet and Animal Wellbeing. Den här veckan går vi på djupet med deras Vice President Carl Winnberg om just tematiska fonder.


Vi vill ta reda på vad det finns för fördelar med att investera i så pass nischade fonder, vilka teman som kan växa sig stora de kommande tio åren och framförallt - hur kommer man egentligen på idén att starta en fond med fokus på djur och husdjur?

Hej Carl! Hur skulle du beskriva skillnaden mellan en multi-tematisk fond och en tematisk fond? Hur kompletterar en multi-tematisk fond era övriga fonder?

I en multi-tematisk fond som Allianz Thematica får man som investerare exponering mot flera teman (5-7) i en och samma fond medan man i en tematisk fond enbart har exponering mot ett enskilt tema. En multi-tematisk fond är därför mer diversifierad än våra tematiska fonder eftersom man investerar i flera teman. Dessutom ändras underliggande teman i fonden dynamiskt över tid så att man som investerare hela tiden ligger i framkant och får ta del av de nya investeringsmöjligheter som uppstår från bland annat; teknologisk innovation, demografiska förändringar, begränsade naturresurser och urbanisering. Allianz Thematica kompletterar alltså våra övriga tematiska fonder genom att ge en mer diversifierad exponering mot de globala megatrender som vi tror kommer driva ekonomisk tillväxt de kommande 5-20 åren. Om man har en stark tro på ett särskilt tema finns även flera av byggstenarna i Allianz Thematica tillgängliga som enskilda fonder på SAVR; Global Artificial Intelligence, Smart Energy, Global Water och Pet and Animal Wellbeing.


Vad gör Allianz ledande inom tematiskt investerande och hur skiljer sig er strategi från andra fondbolag?

Allianz Global Investors är unikt positionerade för tematiska investeringar tack vare vår globala närvaro samt resurser för att analysera och identifiera de teman som kommer att driva ekonomisk utveckling på lång sikt. Vår aktiva förvaltning ger en koncentrerad exponering mot dessa teman. Vi tar investeringsbeslut i företag baserat på om de är vinnare eller förlorare inom sitt område och vi är inte låsta till en särskild region, sektor eller marknadskapitalisering.


Vad är fördelarna med att investera i en tematisk fond i jämförelse med andra fonder?

En tematisk fond har ofta sin grund i åtminstone en av följande så kallade megatrender eller långsiktiga strukturella förändringar; teknologisk innovation, begränsade naturresurser, demografiska och sociala förändringar samt urbanisering. Dessa megatrender kommer driva långsiktig tillväxt men är dock för vaga för att investera i direkt eftersom de kommer spelas ut över en mycket lång tid, kanske tjugo till hundra år. För att få exponering mot dessa megatrender måste vi bryta ned dem till investeringsbara teman som kommer spelas ut över en kortare tidsperiod inom fem till tjugo år. Ett exempel på detta är temat ”digital life” som påverkar en rad sektorer inom allt ifrån fintech och sociala medier till digital marknadsföring och E-sport. Konventionella fonder påverkas naturligtvis också av dessa trender men tematiska fonder ger investerare med en stark tro på ett särskilt tema, möjlighet att uttrycka sin vy och investera i detta. Vi ser dessutom att investerare i alla åldrar har en ökad vilja att få ut mer av sina investeringar utöver enbart en god avkastning. Tematiska fonder möjliggör investeringar i delar av ekonomin som man har ett personligt intresse för eller starkt identifierar sina värderingar med, inte minst utifrån hållbarhet och miljö som är gemensamt för många tematiska fonder.


Hur väljer ni era teman? Exempelvis er fond Animal and Pet Wellbeing, hur kommer man på ett sånt tema?

En av de starkaste megatrenderna hittar vi inom demografiska och sociala förändringar, exempelvis en växande befolkning, en växande medelklass, att vi lever längre och har ett förändrat konsumentbeteende inom olika generationsgrupper. Ett sätt att få en stark och koncentrerad exponering mot denna megatrend är genom att investera i marknaden för husdjursrelaterade produkter och tjänster som sett en stark tillväxt redan innan Covid-19. Husdjursägandet har ökat mer än 300% i USA sedan 1970 och i tillväxtländer leder ett ökat välstånd till en ökad önskan att äga husdjur. Detta samtidigt som befolkningen samtidigt ökar. Vi betraktar alltmer våra husdjur som familjemedlemmar som vi är beredda att spendera mer pengar på: allt från mat, leksaker, veterinärbesök, medicin och försäkringar, vilket gör husdjursekonomin mindre känslig för konjunktursvängningar. Allianz Pet and Animal Wellbeing Fund investerar i företag med exponering mot dessa sektorer med inriktning på små och medelstora företag.


Vilka teman tror ni kommer vara särskilt stora och därmed viktiga att investera i under kommande tio år?

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och omställningen mot en förnybar och renare energiproduktion, effektiv förvaring av energi samt hållbar energikonsumtion kommer inte bara vara av stor vikt för vår planets överlevnad utan även en god investering. Allianz Smart Energy investerar i globala företag som möjliggör och drar nytta av denna omställning. En fond med närliggande tema är Allianz Global Water. Efterfrågan och behovet av vatten ökar exponentiellt runt om i världen i takt med befolkningsökningen och en ökad levnadsstandard. Detta medan tillgången och kvalitén är på vatten är bristande. Då nödvändiga investeringar i infrastruktur för vatten fortfarande behöver göras är skillnaden mellan utbud och efterfrågan fortsatt stor. Allianz Global Water investerar i företag som har en resurseffektiv användning av vatten samt förbättrar tillgången och kvalitén. Slutligen måste Artificiell Intelligens (AI) nämnas då trenden fortfarande är i sin linda men kommer att driva en stor del av kommande förändringar inom allt från transport, finans, marknadsföring, sjukvård, tillverkningsindustri och jordbruk. Allianz Global Artificial Intelligence investerar i de företag som är bäst positionerade att dra nytta av AI-revolutionen, inte bara inom teknologi, utan alla sektorer och typer av företag globalt.

Vill du investera i fonderna? Du hittar mer information om dem nedan:

Allianz Thematica AT EUR
Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR
Allianz Global Water AT EUR
Allianz Pet and Animal Wlb AT EUR
Allianz Smart Energy AT USD

... och ännu fler i Fondbutiken.

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID