Alla nyheter

Fond i fokus: CB Save Earth Fund

Yingying Chang
Yingying Chang
2021-10-27

CB Save Earth Fund är en aktiefond som investerar långsiktigt i bolag som gynnas av omställningen i energisektorn, som hittar lösningar på problem relaterade till bristen på rent vatten och som på andra innovativa sätt löser svåra miljöproblem med ny teknik.

Vi har träffat fondens tre förvaltare; Alexander Jansson, Carl Bernadotte och Marcus Grimfors för att ta reda på mer om hur de tänker kring de megatrender fonden investerar i, vilka energislag som förväntas växa kraftigast framåt och hur man lyckas med ett hållbart sparande.

Hej! Hur ser ni på börsklimatet just nu?

Hittills i år har marknaden utvecklats i linje med det historiska mönstret — en stark period under det första halvåret följt av en konsolidering under sensommaren och tidig höst. Börsen brukar ta ny fart mot slutet av året, det så kallade "tomterallyt". 😊

Höga värderingar ökar chansen för en korrektion, vilket vi också sett den senaste månaden. Europabörsen är billigare nu än den var 2015, sett till P/E 12M fwd, och även lite billigare än precis innan pandemi-kraschen. USA är dock mycket dyrare än 2015, och även lite dyrare än den var precis innan pandemikraschen.

Vad kan man förvänta sig som långsiktig investerare i er fond?

Sedan start har fonden gett 9 procent per år i avkastning, med lägre risk än världsindex. Vi hoppas självklart att vi ska kunna fortsätta leverera på vår målsättning, som är en hög och konkurrenskraftig riskjusterad avkastning, även om historisk avkastning förstås aldrig är en garanti för framtida avkastning. Vi är dock övertygade om att det inom de tre strukturella tillväxt och megatrenderna förnybar energi, miljöteknik och vatten som vi investerar i finns fortsatt goda förutsättningar att hitta bra bolag som kan skapa stora aktieägarvärden.

Ni investerar i tre megatrender: Miljöteknik, vatten och förnybar energi. Hur ser viktfördelningen ut mellan dessa trender och hur påverkar börsens volatilitet denna viktfördelning?

Vid senaste månadsskifte var det 43 procent vatten, 38 procent miljöteknik och 7 procent förnybar energi. Vår målsättning är att leverera hög och konkurrenskraftig riskjusterad avkastning, vilket kan innebära att vi viktar om till stabilare bolag och sektorer när volatiliteten i marknaden är hög. Vi har också en aktiv kassaposition, som den senaste månaden varit ca 10 procent.

Kan ni kort redogöra skillnaden mellan dessa tre trender som ni fokuserar på?

Miljöteknik och vatten är basen i vår portfölj och förnybar energi är ett komplement. Detta då de två första är mer mogna och har en bättre risk- och avkastningsprofil medan den senare är mindre mogen och har en sämre risk- och avkastningsprofil. Idag liksom under en stor del av tiden sedan fondstart 2008 är vattensektorn vår största exponering, följt av miljöteknik. Vattensektorn har den stora fördelen att det inte finns något substitut, medan det inom energisektorn finns många olika tekniker och helt säkert kommer att komma än fler.

Vad är era tre bästa tips för ett hållbart sparande?

1. Investera långsiktigt och regelbundet (månadsvis). På detta sätt undviker du risken att köpa på toppen, samt det ger dig en god möjlighet att öka din exponering när marknaden är nedkörd.  

2. Satsa inte enbart på en hållbar investering, då det kan visa sig vara en icke-(finansiellt)hållbar investering på sikt, utan minst tre olika sektorer.

3. Satsa 10 procent på helt nya hållbara lösningar och 90 procent på mer beprövade.

Vilka är era största innehav och hur är de kopplade till megatrenderna?

Nibe är vårt största innehav och har blivit det på egna meriter, alltså att aktien gått väldigt bra. Bolaget är kopplat till både förnybar energi (geotermisk energi) och miljöteknik (energieffektivisering). Xylem är verksamt inom vattensektorn, primärt genom tillverkning av vattenpumpar men även i form av så kallade smarta vattennät och med det vatteneffektivisering. Infineon är marknadsledande inom så kallade krafthalvledare, vilket är en nyckelkomponent i elbilar. Kingspan är marknadsledande inom isolering av byggnader och således en nyckelaktör inom energieffektivisering.

Vad karakteriserar ett typiskt bolag i er portfölj? Vad krävs för att ni ska känna att ni vill investera?

En bra historik som bevisar att affärsmodellen fungerar och att den kan skapa aktieägarvärde, samt att bolaget har en stabil och långsiktigt uthållig tillväxt.

Vilka förnybara energislag är det som växer kraftigast just nu och förväntas växa framåt?

Den globala solmarknaden växer snabbast, ca 30 procent per år. Vindmarknaden växer ca 10 procent per år. Energieffektivisering är inget energislag, men väl något det satsat mycket på och som är den ”lägst hängande frukten” såtillvida att den sparade kilowatten är den bästa kilowatten. Kärnkraft kan vara på väg mot ett uppsving, men vi investerar inte i det.

Är du intresserad av att investera i fonden? Du hittar mer information här.

CB Save Earth Fund
Ordinarie avgift: 1,69%
Din avgift: 1,28%

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID