Alla nyheter

Fond i fokus: Cicero Fonder

Yingying Chang
Yingying Chang
2021-01-14

Vi rullar igång 2021 med att lära känna Cicero Fonder lite bättre - fondbolaget med fokus på hållbarhet och god avkastning. Deras unika faktorförvaltning screenar fram bolag med stabila, lönsamma kvalitetsbolag vilket skapar förutsättningar för en god värdeutveckling på lång sikt.

Cicero Fonder grundades redan år 2000 och har idag ett antal fonder med inriktning mot Norden, men även blandfonder och indexfonder på tillväxtmarknader i länder utanför. I deras aktivt förvaltade aktiefonder investerar de upp till 10% i bolag som gynnar en hållbar utveckling, exempelvis bolag med verksamhet inom förnybar energi såsom sol, vind och vatten, avfallshantering och vattenrening.

Vi har träffat förvaltaren Peter Magnusson för att bland annat ta reda på hur investeringar i hållbara bolag skapar avkastning - och vad vi själva bör tänka på om vi vill spara hållbart.

Hej Peter! Kan du berätta lite om er bakgrund? Var kommer namnet Cicero från?

Cicero Fonder startades år 2000 som en fristående och oberoende fondförvaltare och firade således 20-årsjubileum under 2020. Idag förvaltar Cicero cirka 13 miljarder för såväl privatkunder som institutionella investerare.

Namnet Cicero kommer från den kände statsmannen, retorikern och filosofen Marcus Tullius Cicero i det antika Rom, som myntade många tänkvärda ordspråk – bland annat ”Som man sår får man skörda”.

Vad är Ciceros metod för att välja rätt bolag för era produkter?

Cicero Sverige skiljer sig tydligt gentemot konkurrenterna inom kategorin. Fonden är en modern multifaktorfond med tre delstrategier. Multifaktorförvaltning är en kvantitativt driven förvaltning som är vanlig bland större institutioner såsom pensionsförvaltare och hedgefonder framför allt i USA. Cicero använder dessa beprövade matematiska samband och kombinerar dem i en modell som historiskt genererat en bra avkastning. Med Cicero Sverige vill vi ge alla en möjlighet att köpa en väldiversifierad modern förvaltningsprodukt med relativt låg risk, men med möjlighet till en bra avkastning.

Fondens bas är denna multifaktormodell som kvantitativt hjälper oss att välja bolag med utgångspunkt i fem tydliga fundamentala faktorer. Dessa är utdelning, vinsttillväxt, hur väl bolagen förvaltar sina investeringar, kassaflödesutveckling och värdering. Denna del motsvarar ungefär 70% av portföljen. För att fånga vad som händer just nu adderas ett element av momentum, vilket står för cirka 15% av portföljen och som omviktas varje månad. Här fångar vi helt enkelt bolag som är ”heta” och som går bra för tillfället. Slutligen adderas ett sista mandat på cirka 15% där förvaltarna väljer bolag helt utifrån egen fundamental analys. Slutresultatet blir en väldiversifierad portfölj med ca 60 innehav, vilket jämfört med många konkurrerande sverigefonder är ganska mycket.

Ni säger att ni tror på att skapa avkastning genom att investera i bolag som drivs långsiktigt hållbart - något som avspeglas i Cicero Sveriges egna framgångsrika avkastning. Vill ni prata lite kort om det?

Frågan om hållbarhet är idag en tydlig trend i samhället – inte minst på miljöområdet, där bland annat Greta Thunberg är en förgrundsfigur – men hållbarheten omfattar även en rad andra områden. Här kan Cicero som förvaltare vara med och påverka i rätt riktning genom att investera i bolag som satsar på ökad hållbarhet. Vår analys är också att bolag som inte drivs hållbart över tid riskerar att straffas ekonomiskt och därför utvecklas sämre på börsen.

Vad skulle ni säga är den primära skillnaden mellan era fonder och andra hållbarhetsalternativ på marknaden?


Ett flertal fondförvaltare tar idag hänsyn till olika hållbarhetsfrågor i sin förvaltning. För Cicero är det viktigt att tydligt tala om vilka hållbarhetsfaktorer som vi tar hänsyn till i förvaltningen; Förutom att välja bort bolag som inte följer internationella överenskommelser (exempelvis om barnarbete och korruption), investerar vi inte i bolag inom vissa branscher. Här kan nämnas alkohol, vapen och tobak, men kanske framförallt fossila bränslen som olja och gas. Istället väljer vi aktivt in bolag som gynnar en hållbar utveckling – exempelvis genom att investera i bolag inom sol- och vindkraft. När Cicero har möjlighet så försöker vi även påverka bolagen i positiv riktning. På den svenska marknaden har Cicero ett långsiktigt samarbete med Aktiespararna som röstar för våra fonders aktier på bolagsstämmorna.

Vad är de tre viktigaste sakerna enligt Cicero att tänka på om man vill investera hållbart?

  • Ta reda på hur fondförvaltarens hållbarhetsarbete går till i praktiken och vilka hållbarhetsfaktorer man tar hänsyn till.
  • Välj en förvaltare som du har förtroende för och som beaktar de hållbarhetsaspekter som är viktigast för dig.
  • Välj gärna en fond med lågt koldioxidavtryck – frågan om fossila bränslen och den globala uppvärmningen är kanske den enskilt viktigaste frågan för kommande generationer.


Vill du investera i fonderna? Du hittar mer information nedan:

Cicero Sverige A
Cicero Nordic Corporate Bond

Du hittar alla Ciceros fonder i vår Fondbutik.

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID