Alla nyheter

Fond i fokus: Evli Sverige Småbolag

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2021-10-21

SAVR har träffat Janne Kujala, förvaltare för Evli Sverige Småbolag, för att bland annat reda ut varför svenska småbolag är så omtalade just nu, vad man kan ha för förväntningar när man investerar i Evlis fonder och hur man lyckas med sitt fondsparande.

Evli Sverige Småbolag är en aktiefond som investerar i svenska små- och medelstora bolag. Den lanserades 2008 och är en av de bäst presterande fonderna i sin klass under de senaste tio åren. Fonden består av en koncentrerad portfölj med maximalt 40 innehav med företag från alla sektorer som har attraktiva affärsmodeller och tillväxtmöjligheter. Evli Sverige Småbolag avstår i allmänhet från bolag som förväntas vända från dåliga resultat, då de ofta är mycket svåra att värdera. Tobak, spel med mera är exkluderat och fonden har ett starkt ESG-fokus.

Hej Janne! Hur skiljer sig analysarbetet hos er mellan stora respektive små bolag?

Att arbeta med investeringar i små företag är mycket givande då det är en utmaning i att hitta intressanta bolag som inte är lika genomlysta som de större. Mindre genomlysta och analyserade bolag kan genera en bättre avkastning än vad stora bolag generellt gör. Detta innebär att vi genom noggranna analyser har en möjlighet att skapa en väsentligt bättre avkastning än den genomsnittliga värdeökningen på börsen. Även om mindre företag inte på något sätt är immuna mot makroekonomiska trender och humörsvängningar hos investerare, är utvecklingen i dessa företag mer oberoende än hos de större etablerade bolagen med betydande marknadsandelar. Således fokuserar vår grundläggande analys ofta på företagets produkt- och affärsmodell, konkurrensfördelar, ledningskompetens med mera, snarare än makroekonomiska variabler så som handelskrig eller fluktuationer på valutamarknaden. Det är även oftast lättare att fördubbla 100 miljoner kronor i vinst ett par gånger jämfört att göra det med 1 miljard kronor, vilket gör mindre bolag till ett intressant investeringsalternativ.

Vilka av innehaven är extra intressanta just nu?

Vi har sedan en längre tid varit investerade i teknikbolaget NCAB och det är idag vårt största innehav. Det finns många attraktiva delar i detta bolag – ett exempel är att de är leverantörer av en komponent som är nödvändig för att tillverka kretskort. Detta i en lågkostnadsbransch där kunden är relativt icke-priskänslig och istället prioriterar kvalitet för att bland annat undvika kostsamma reklamationer. Dessutom ger NCAB inga egna fabriker, därav finns det inga stora kapitalbehov. De har en fysisk närvaro i Asien, något som många av deras konkurrenter inte har. Under den senaste tidens resebegränsningarna har detta varit till en stor fördel då de kunnat fortsätta bedriva sin verksamhet i denna region. De har också aktivt konsoliderat branschen, och förvärv har bidragit till tillväxt på toppnivå. Deras kunder har under det senaste året velat försäkra sig om att ha tillgång till alla komponenter för deras egen produktion, vilket innebär att efterfrågan kan ha blivit lite uppblåst – och skulle framledes kunna tillfälligt stagnera något. Men på det stora hela ser vi en god lönsamhet och bra tillväxtmöjligheter under flera år framöver.

Svenska småbolag väldigt omtalade just nu. Varför ska man investera i små och medelstora bolag?

Detta är ett område där det finns många valmöjligheter för investeraren. Sverige är nummer ett inom EU när det gäller antalet börsnoterade företag, där de allra flesta av dessa är små bolag. Generellt sett finns det många företag med god tillväxt som ger en bra avkastning på investerat kapital. Det är lättare för aktierna i den här typen av bolag att fortsätta att fördubblas för att sedan fördubblas många gånger om, än vad det är för de stora väletablerade bolagen att göra samma sak. Det är just dessa aktier som verkligen gör skillnaden för en portföljs avkastning.

Vad kan man förvänta sig som investerare i era fonder?

Evli är en av de mest erfarna finska fondförvaltarna med en rad olika fonder inom aktie- och ränteförvaltning, men även alternativa produkter så som Private Equity och infrastruktur är högt prioriterat inom vår kapitalförvaltning. Vi har ständigt strävat efter att erbjuda fonder med god riskkontroll som över tid ska generera en attraktiv avkastning för våra investerare. Det är yttersta viktigt för oss att var och en av våra fonder lever upp till sina åtaganden. Det man således bör förvänta sig av Evlis fonder är en bra riskjusterad avkastning med ett långsiktigt engagemang.

Vad är ditt främsta tips för att lyckas med sitt fondsparande?

Som fondförvaltare är jag ödmjuk inför det faktum att jag inte är någon expert inom finansiell rådgivning. Men generellt tycker jag att man ska sprida risken över ett flertal olika fonder, vara långsiktig och inte försöka tajma marknaden – snarare investera regelbundet över en lägre tidsperiod.

Berätta om något investeringsbeslut du tog när du var ung som du ångrar idag?

Från den tiden minns jag inte något specifikt beslut som hade negativ inverkan på mitt sparkapital. Det som jag dock ångrar idag är att jag inte sparade och investerade mer i aktier. Även om förståelsen för effekten av ränta-på-ränta rent matematiskt är lätt begriplig tog det ett bra tag att verkligen förstå och få känsla för kraften i kontinuerligt sparade över en lång tidsperiod.

Är du intresserad av att investera i fonden? Du hittar mer information här.

Ordinarie avgift: 1,75%
Din avgift: 1,02%

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID