Alla nyheter

Fond i fokus: Fondita

Yingying Chang
Yingying Chang
2020-05-14

Fondita startade sina två första fonder i samband med att fondbolaget grundades 1997. Det är ett självständigt bolag där majoriteten av aktierna ägs av dess medarbetare. Alla kunders pengar är placerade i deras idag åtta aktiefonder. Fokus ligger på fondförvaltning av mindre och medelstora bolag på den nordiska och europeiska aktiemarknaden.

Morningstar med flera har historiskt uppmärksammat deras fonder och fondförvaltare med olika utnämningar och priser. Idag förvaltar Fondita ca 600 miljoner euro.

Vi har pratat med Tom Lehto och Marcus Björkstén som båda jobbar som förvaltare på Fondita. Tom är huvudförvaltare på den globala temafonden Fondita 2000+ och Fondita Healthcare. Marcus är huvudförvaltare för Fondita Sustainable Europe och Fondita Equity Spice.

Vad är er syn på den rådande marknadssituationen?

Marknaden styrs för tillfället främst av pandemins utveckling och de efterföljande effekterna på ekonomin och samhället i stort. Trots försämrade ekonomiska utsikter har börskurserna repat sig, drivna av ett positivt nyhetsflöde gällande pandemin och utsikterna för att kunna öppna upp samhällena igen.
Vi utgår från att marknaden kommer att revidera ner sina vinstestimat ytterligare och att värderingarna är relativt höga men trots det har vi en positiv syn på aktier som tillgångsslag. Det som stärker vår syn är att utsikterna för alternativa tillgångsslag, i synnerhet räntor, inte för tillfället attraherar investerare. De korta räntorna hålls nere och de massiva stimulansåtgärderna som förbättrar aktiernas utsikter sker i stort sett via längre ränteinstrument som kräver högre avkastning för investerare än vad läget är nu. Skillnaden mellan utdelningsavkastningen och ränteavkastningen på obligationer med 10 års löptid har aldrig varit så stor som nu.


Hur väljer ni att agera kring detta i er förvaltning av fonderna?

Fondita 2000+ är en temafond där de långsiktiga drivkrafterna för fondens utveckling är lika aktuella idag som år 1998 då fonden grundades, trots coronaviruset. Fonden fokuserar på tre teman och placerar i bolag som gynnas av växande krav på miljöskydd, befolkningsstrukturens förändringar samt teknologisektorns tillväxtutsikter.
Coronaviruset behandlar inte alla lika, varken bolag eller människor, och ingen vet hur länge det tar innan allt är normalt igen. För tillfället ser det ut som utvecklingen inte skulle följa en normalfördelad parabel som många modeller bygger på utan att svansen skulle bli längre än vad man tänkt sig. På kort sikt syns detta i stor variation i aktiekursernas utveckling under de senaste två månaderna. Vi på Fondita försöker lyfta blicken och se hur situationen utvecklas på lite längre sikt. Vi har t.ex. inte investerat i förlustgörande biotechbolag som är med i racet om ett vaccin mot viruset, trots att många av dem stigit som raketer, eftersom vi inte vet vilket av bolagen som kommer att lyckas där de övriga får se sina aktiekurser falla. Istället har vi ökat upp i bolag som tillverkar produkter som används i laboratorier och som gynnas av det nuvarande läget och som kommer att ha en stabil utveckling även efter krisen.
Eftersom coronakrisen kan ta längre än väntat har vi minskat på bolag som lider mest av nuläget som t.ex. reserelaterade bolag. Däremot ökar vi i bolag där vi ser att efterfrågan kommer tillbaka så fort som människorna börjar återgå till en mer normal vardag som t.ex. bolag som tillverkar hörapparater och tandläkarprodukter.


Vilka bolag eller branscher ser ni kan gå stärkta ur nuvarande kris?

Vi tror att alla de teman som Fondita 2000+ fokuserar på kommer att gå stärkta ur krisen. Miljömålsättningarna kommer sannolikt inte att prutas på då man stimulerar ekonomin. Bolag som tillverkar produkter för förnybar energi, som t.ex. Vestas, kommer att gynnas. Hälsovårdens status kommer att stiga då folk inser hur viktig den är vilket kommer att gynna hela sektorn överlag. Olika tekniska applikationer som underlättar människans kommunikation och tekniska lösningar som underlättar handel och betaltransaktioner kommer också att gynnas.


Vill du investera i fonderna? Du hittar mer information nedan:

Fondita Nordic Small Cap B
Fondita 2000+ B
Fondita Nordic Microcap B
Fondita European Small Cap B
Fondita Sustainable Europe B

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID