Alla nyheter

Fond i fokus: Humle Fonder

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2021-03-22

Humle Fonder investerar i bolag som antingen redan är hållbara eller har kraften att ställa om till en mer hållbar affärsmodell. Deras fokus ligger på att skapa ”rätt avkastning”, det vill säga avkastning från bolag som bedöms ha förutsättningar att generera långsiktig vinsttillväxt och som bidrar till samhällets positiva utveckling.

Under 2020 förvärvade värdepappersbolaget Atle Investment Services varumärket Humle Fonder och tog över förvaltningen av fonderna. Dessa nylanserades sedan 2021 tillsammans med Petter Löfqvist. Han är idag huvudförvaltare för både Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond. Vi har träffat honom för att bland annat prata om varför man ska investera i småbolag och hur man skapar rätt avkastning genom att investera i hållbara bolag.

Hej Petter! Humle Sverigefond är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i bolag noterade i Sverige. Vad är det som gör dessa svenska bolag särskilt intressanta att investera i?
Sverige har med sin historia inom innovation, industri och teknik skapat några av världens ledande bolag inom ett flertal branscher. Vi är unika i Sverige och rankas bland de absolut högsta i världen gällande innovationskraft. Addera det faktum att vår lilla hemmamarknad för att bolag tvingas tänka internationellt från start och kombinera det med en aktiemarknad som under lång tid har varit beredd att skjuta till riskvilligt kapital. Då skapas en fantastisk grogrund för globala exportsuccéer och tekniska ledare. Våra stora exportjättar exempelvis Atlas Copco och Volvo hade inte varit där de är idag utan dessa förutsättningar och på senare tid har vi på börsen sett framväxten av helt nya internationellt erkända teknikbolag som exempelvis Sinch och Embracer.

Humle Småbolagsfond investerar i bolag på de nordiska marknaderna, främst inom Sverige. Varför är svenska småbolag så omtalade just nu?Svenska småbolag har genererat en fantastisk avkastning gentemot stora de senaste åren. Under 2000-talet har småbolagen slagit de stora bolagen 16 av 20 år. Under denna period är det flera bolag som har gått från att vara väldigt små till att vara några av börsens största bolag - detta inom olika typer av branscher. Industribolagen NIBE och Hexagon hade i januari 2020 marknadsvärden på 600 miljoner svenska kronor och 1,9 miljarder svenska kronor. Dataspelsutvecklarna och våra digitala teknik-succéer var inte ens påtänkta. Det som drivit denna starka avkastning är vinsttillväxt. Förmågan att generera vinsttillväxt kommer från flera källor men grundar sig i innovation och entreprenörskap.

Vilka andra fonder/typer av fonder kompletterar era två fonder bäst, enligt er?
För den som inte känner till så ingår Humle Fonder i Atle-gruppen, vars mål är att samla ledande aktiva förvaltare under ett tak för att ge dem rätt förutsättningar och stöd till att utveckla sina strategier och verksamheter. Med det sagt så behöver vi inte se oss så långt över axeln för att hitta riktig kvalitetsförvaltning. Inom Atle-gruppen ingår bland annat både TIN Fonder och Fondbolaget Fondita.

TIN Fonder behöver knappast någon introduktion med deras fond TIN Ny Teknik som på kort tid blivit väldigt populär samt blivit en klenod för nordiska teknikfonder med starkt fokus på digitala varumärken och innovation.

Fondbolaget Fondita, ett finskt fondbolag som sitter i Helsingfors och är kända för sina koncentrerade portföljer med fokus på ”Megatrender”. Ett exempel på en sådan fond är den Svanenmärkta fonden Fondita Sustainable Europe som förvaltas av Marcus Björkstén. Det är en Europafond med ett starkt fokus på miljöteman som att investera i bolag vars produkter eller tjänster aktivt bidrar till minskad koldioxidutveckling och bolag som på ett effektivare sätt tar vara på våra naturliga resurser.

Humle Fonder vill skapa ”Rätt avkastning” genom att investera i hållbara bolag. Vad innebär detta? Hur ser ni på hållbarhet och hur skiljer sig era fonder mot andra hållbara fonder?
Gällande bolagens och marknadens medvetenhet om hållbarhet har det förändrats extremt mycket under de senaste åren. För tio år sedan la bolagen pliktskyldigt in någon bild längst bak i sina bolagspresentationer om deras initiativ för att minska sitt miljöavtryck genom att koldioxidkompensera medarbetarnas flygresor och källsortera medarbetarnas kontorsavfall, om man raljerar lite. Idag är alla bolag medvetna om att samhället, kunder och investerare ställer krav på att alla bolag gör vad de kan för att förbättra sitt avtryck mot miljön, samhället och medarbetare genom att väldigt aktivt införa processer och arbetssätt för att uppnå detta.

Som investerare har vi ett ansvar att bidra till ett mer hållbart samhälle, miljömässigt och socialt. Vi anser att det bästa man kan göra som småbolagsinvesterare är att verka genom ett aktivt ägarskap, det vill säga diskutera och påverka bolagen att kontinuerligt bli bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. Förstå bolagen utifrån deras förutsättningar att bidra till en långsiktigt bättre värld. Investera i de bolag som enligt dig har de bästa förutsättningarna antingen utifrån var de står idag eller utifrån de möjligheter de står inför. Hållbarhet innebär ju inte, som många tror, att du måste ge avkall på avkastning. Tvärtom, det ger förutsättning att hitta de bolag som kvalitetsmässigt har de bästa förutsättningarna att fortsätta växa och som jag alltid försöker framhålla - mitt sätt att se på investeringar är att vinsttillväxt och bolagsvärde över tid går hand i hand.

Vad är era tre bästa tips för ett hållbart sparande?

  • Investera utifrån din egen hållbarhetsfilosofi.
  • Välj inte automatiskt bort bolag som må ha låga hållbarhetsbetyg, då riskerar man att missa de bolag som är på de bästa förändringsresorna.
  • Försäkra dig om att dina sparpengar gör skillnad genom att fondbolaget tar ansvar för att aktivt påverka inom hållbarhet.


Vill du investera i fonderna? Du hittar mer information nedan:

Humle Småbolagsfond
Humle Sverigefond

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID