Alla nyheter

Fond i fokus: Odin Small Cap

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2021-03-02

ODIN Small Cap inriktar sig på små och hållbara företag i Norden, främst inom Sverige. Fonden stod nyligen som vinnare av "Årets nykomling" bland 1800 fonder i den årliga prisutdelningen "Årets Fonder" som anordnas av Fondmarknaden.se.

Gemensamt för 2020's alla vinnare var att de på bästa sätt hittat bolag, sektorer eller regioner som haft bättre förutsättningar än snittet - både i år och på längre sikt - under ett år med stor osäkerhet och turbulens på marknaderna. Vi träffade förvaltaren Jonathan Schönbäck för att ta reda på mer om hur de lyckades kamma hem vinsten.

Grattis till vinsten av Årets nykomling! Hur valde ni att agera under börskrisen som rådde förra året till följd av Covid-19, i er förvaltning av ODIN Small Cap?

Tack! När vi startade fonden den 28 januari 2020 hade vi gjort en ordentlig analys och noga valt ut vilka bolag som skulle finnas i fonden. Vi valde bara in hållbara kvalitetsbolag med en stark företagskultur och skickliga ledare. Fonden var ny, men vår investeringsfilosofi - Odinmodellen - har varit densamma länge. Det viktigaste för oss är inte hur det senaste kvartalet har gått, utan att se hur bolagen påverkas på lång sikt. Det var glädjande att konstatera hur snabbt våra bolag anpassade sig i den extrema situationen som rådde. Många vågade ta de unika möjligheter som uppstod. Flera av våra kvalitetsbolag hade mycket pengar i kassan och kunde på så sätt köpa upp andra bolag, gå in på nya marknader och växa under krisen. De har också skickliga medarbetare som kan ta vara på möjligheterna, och snabbt anpassa verksamheten när verkligheten förändras. Vi tror att det leder till att dessa bra och välskötta bolags position stärks ytterligare framöver. Överlag har vi haft en låg exponering mot branscher och bolag som drabbats hårt, vilket bidragit till fondens goda avkastning. Det är i kriser som vår aktiva förvaltning och vår Odinmodell kommer bäst till sin rätt.

Kan ni berätta om hur ODIN Small Cap C kom till och varför ni valt just denna inriktning? Varför ska man investera i små och medelstora bolag?

Vi skapade fonden eftersom det fanns en hög efterfrågan hos våra kunder. Sverige och resten av Norden är perfekt för små företag med internationella ambitioner. Korruptionen är låg, levnadsstandarden hög, ägarstrukturen tydlig och det finns en kultur för att satsa på investeringar utomlands. Småbolag är ofta flexibla med en engagerad styrelse och ägare som arbetar nära den dagliga verksamheten. Mindre, entreprenörsdrivna bolag har därför nära till beslut, kan lättare skala upp sin affärsidé och har därmed större möjligheter för tillväxt. 
I små bolag har vi en större påverkan eftersom vår röst väger tyngre och det är lättare att driva förändringar. Historiskt har också småbolagen gett en betydligt högre avkastning än stora bolag. Nordiska småbolag har levererat cirka 600 procent högre avkastning än nordiska storbolag och cirka 750 procent bättre än globala under de senaste tjugo åren.

ODIN Small Cap har även ett stort fokus på hållbarhet. Hur ser er metod ut för att välja bolag som presterar både inom hållbarhet och som kan ge god avkastning?

Hållbarhet för oss är att sträva mot en bättre framtid. Vi gör noggranna hållbarhetsanalyser innan vi investerar i ett bolag och arbetet fortsätter efter att vi har investerat. Vi träffar gärna våra bolag ofta och för en aktiv dialog kring hållbart företagande. Vi är aktiva och engagerade ägare och strävar alltid efter att träffa ledningen för våra företag och att använda vår röst på bolagsstämmorna. För oss är hållbara affärsidéer en grundförutsättning för en långsiktigt bra avkastning. Vi söker efter bolag med en stark företagskultur som driver förbättring via etablerade varumärken, tydliga nischer, effektiviseringar och förvärv. Det går inte att säga att ”jag investerar långsiktigt, men jag struntar i hållbarheten”. Förutom att försöka påverka bolagen till det bättre exkluderar ODIN Small Cap även bolag verksamma inom kontroversiella sektorer som alkohol, olja, kol, tobak, GMO, uran, kontroversiella vapen, casino/betting och pornografi.

Är ni nöjda med avkastningen under fondens första år?

Ja, premiäråret 2020 blev ett väldigt bra år för ODIN Small Caps andelsägare – både i absolut avkastning men också relativt marknaden. Fonden avkastade 42,7 procent under 2020 (att jämföra med index som avkastade 21,5 procent) och detta trots att vi missade hela januaris uppgång. Mitt i den världsomfattande pandemin, som skakade om marknaden ordentligt när fonden var helt nystartad, visade våra kunder sitt stöd genom att nästan inte ta ut några pengar när det stormade som värst. Detta är vi mycket tacksamma för, eftersom det gjorde det möjligt för oss att behålla positionerna i de fantastiska bolag vi investerat i så de kunde visa sin styrka. Vi är väldigt glada över hur våra bolag har presterat under 2020.

Vad är era främsta tips för att lyckas med sitt fondsparande?

Att vara långsiktig och inte försöka tajma marknaden. Jeff Bezos, grundare av Amazon, har sagt att ”Allt handlar om långsiktighet. Bara genom att förlänga tidshorisonten kan du uppnå saker du aldrig annars skulle kunna”. Din främsta fördel är tiden. Ju mer långsiktig du kan vara och ju lugnare du kan hålla dig i stökiga perioder, desto bättre. Så kallat "sittfläsk" är inte att underskatta vid investeringar. Det finns en trygghet i det långsiktiga. På tio år är marknaden förnuftig, duktiga bolag belönas och de dåliga straffas. På kort sikt är det däremot helt oförutsägbart. Ingen av oss vet ju när de bästa börsdagarna kommer. Vanligtvis sker det i perioder av oro. På kort sikt handlar allt om mänsklig psykologi, volatilitet och förhållandet mellan olika marknader. Man vill köpa på botten och sälja på toppen. Oftast blir det tyvärr precis tvärtom. Poängen är att långsiktighet och exponering mot bra, växande bolag skapar enorma resultat över tid, där det största hotet är felaktig tajming.

Vill du investera i fonden?

Odin Small Cap
Ordinarie avgift: 1,55%
Din avgift: 0,89%

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID