Alla nyheter

Fond i fokus: Origo Quest 1

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2020-07-15

Vi väljer nu att belysa några av våra nya hedgefonder i vår återkommande bloggserie “Fond i fokus” under de kommande veckorna. Först ut i ledet är fonden Origo Quest 1, vilket är en alternativ aktiefond som fokuserar på absolut avkastning med sunt risktagande. Fonden investerar i nordiska småbolag med hållbara affärsmodeller.


Ansvarig förvaltare för fonden är Stefan Roos som har över 25 års erfarenhet från småbolagsförvaltning och ägarstyrning som chef i Sverige/Norden på SHB Fonder och SEB Fonder. Han grundade Origo Capital 2011 och förvaltar den tillsammans med Carl Rydin som har en bakgrund från corporate finance och finansanalys. Carl kommer närmast från en roll som investeringsanalytiker på den framgångsrika hedgefonden Lucerne Capital i New York.

Vad är Origo Quest 1 investeringsstrategi?

I korthet: hållbara småbolag, engagemang och effektiv förvaltning. Vi fokuserar på Norden som vi anser är en väldigt intressant investeringsmarknad. Branschfördelningen liknar världsindex till stor del, vilket innebär goda diversifieringsmöjligheter. Det finns cirka 1 200 noterade småbolag i Norden och till stor del saknas extern analysbevakning på dessa, vilket innebär goda möjligheter för den som gör egna bolagsbesök och egen analys. På en övergripande nivå sticker Norden också ut som en stabil region med hög grad av innovation, hållbarhet och transparens, och vars aktiemarknad historiskt har överträffat världsindex.

Vår mission är att leverera förstklassig avkastning genom att konsekvent investera med en långsiktig vy och fullt ut integrera hållbarhetsanalys i våra investeringsbeslut. Vi har en långsiktig investeringshorisont och basen är egen fundamental analys med fokus på bolagens unika värdedrivare. Vi bevakar och träffar flera hundra nordiska småbolag regelbundet och utifrån det investerar vi sedan selektivt i 15 till 20 intressanta bolag med attraktiv avkastnings- och riskprofil. Vi som förvaltarteam strävar alltid efter att ligga nära bolagen och vara en engagerad och aktiv ägare. En tät dialog med styrelse, ledning och andra ägare utgör en betydande del av investeringsprocessen. Fonden har även möjlighet att ta korta (blankade) positioner med syfte att utnyttja ytterligare avkastningsmöjligheter samt hantera fonden mer effektivt i olika typer av marknadslägen. Fondens blankade bolag bedöms ofta ha en underskattad risknivå i förhållande till värderingen och uppvisar ofta olika typer av varningssignaler såsom negativa hållbarhetsfaktorer, oklar redovisning eller svag kassaflödesgenerering. Målsättningen är att fonden ska leverera 10 % årlig avkastning, mätt som ett genomsnitt över rullande fem år, och att risknivån samtidigt ska understiga aktiemarknadens risknivå.

Hur ser ni på det aktuella börsklimatet?


Vi stirrar oss inte blinda på börsens kortsiktiga svängningar, men kan konstatera att marknaden just nu prisar in något av ett ”best case scenario”. Det är mycket möjligt att utfallet blir just så men att det finns flera risker som just nu inte prisas in i marknaden, som för tillfället är i en risk-on fas. Vi har valt att ha en något högre exponering mot börsen än historiskt givet de stora stimulanser som just nu hjälper till att ta börsen till högre nivåer. Vi har också valt att fokusera våra långsiktiga investeringar i bolag som gynnas av sekulära trender. Det har gjort att majoriteten av portföljbolagen i fonden har hållbara affärsmodeller som fokuserar på miljöteknik, hälsa och välbefinnande samt digitalisering och teknologi. Våra korta positioner (blankningar) kännetecknas just nu av att flera av bolagen har tveksamma affärsmodeller, aggressiv redovisning, balansräkning med ohållbar skuldsättning samt viss fysisk retail och industri som kämpar i strukturell motvind.

De trender som har varit tydliga under de senaste åren, såsom e-handel, digitalisering, automation och molnlösningar, har fått en stark skjuts under pandemin Covid-19 och det är tydligt att dessa trender bara har ökat i snabb takt. Vi ser ett tydligt beteende att börsen betalar högre multiplar för bolag med affärsmodeller som gynnas av dessa trender.

Är du intresserad av att investera i fonden? Du hittar mer information nedan:

Origo Quest 1
Ordinarie avgift: 1,47 %
Din avgift: 1,16 %

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID