Alla nyheter

Fond i fokus: Penser Sustainable Impact

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2020-12-02

Penser Sustainable Impact är Sveriges mest hållbara globala aktiefond. Dessutom är det den enda svenska fonden med en direkt koppling till sociala investeringar: en procent av det samägda fondkapitalet går nämligen till ett svenskt program som drivs av SOS barnbyar.


Vi har pratat med Jonas Thulin och Jonatan Werner, förvaltare av fonden, för att ta reda på vad som gör deras fond till Sveriges mest hållbara globala aktiefond. Vi har även diskuterat hur den skiljer sig från andra hållbara fonder, hur deras samarbete med SOS Barnbyar kommer att se ut och mycket mer.

Hej! Penser Sustainable Impact är Sveriges mest hållbara globala aktiefond. Kan ni berätta om fonden och vad som gör den unik? Vad är skillnaden mellan er fond och andra hållbara fonder?

Penser Sustainable Impact, vårt senaste produkttillskott, är en fond som vi tog över och har förvaltat sedan tidig försommar. Fonden var redan då inriktad på hållbarhet men vi ville gå längre, mycket längre.

Den kombinerar en världsledande hållbarhetsanalys med en beprövad investeringsmetodik och bidrar dessutom till en verklig samhällspåverkan. Hållbarhetsanalysen går djupare, bredare, med fler indikatorer och mer data än alternativen – vi har helt enkelt en hårdare och mer genomgående definition av hållbarhet. Vår förmåga att identifiera faktiskt hållbara investeringar tillsammans med en sofistikerad systematisk investeringsstrategi ger en konkurrenskraftig och effektiv fond som inte liknar någon annan.

Hur ser er analys ut för att ta fram hållbara bolag?

Vi anser att hållbarhet inte längre bara innebär att minska koldioxidutsläpp och främja goda arbetsmiljöer. Det finns många fler dimensioner att betrakta hållbarhet från som ger nya analysperspektiv för nuvarande och framtida investeringar. Vår definition utgår från en globalt erkänd hållbarhetsstandard och tillämpar en negativ och positiv screening på ett brett investerbart universum för att härleda vårt hållbara universum.

Denna skara av investeringar har visat sig regelbundet överavkasta dess oscreenade motsvarighet och anses vara hållbara enligt en definition som sträcker sig långt längre än exempelvis koldioxidutsläpp och antal kvinnor i styrelsen. Vi väljer även att ta steget längre då vi beaktar parter involverade i bolagets distributionskedja och inkorporerar, utöver direkta, de indirekta konsekvenserna i vår analys. På så sätt skiftar vi hållbarhetsfokuset från ett enskilt bolag till en mycket större och mer omfattande kontext. All denna analys kräver ca 20 000 000 datapunkter.

Vi noterar att inga svenska aktiefonder med global inriktning för närvarande kan klassas som hållbara enligt vår standard.

En procent av det samägda fondkapitalet går till ett projekt som drivs av SOS Barnbyar. Kan ni berätta mer om projektet och hur kommer det sig att ni valde just detta? Kommer ni ta in fler projekt i framtiden?

Utöver en världsledande hållbarhetsförvaltning och investeringsmetodik bidrar Penser Sustainable Impact till finansieringen av ett av SOS Barnbyars stödpersonprogram för unga. Projektet stödjer utsatta och ensamma unga som lämnar samhällsvård i Sverige genom samarbeten med kommuner, metodutveckling samt genom stödpersoner. Vi valde just detta projekt för att det är en unik möjlighet att bidra till en reell samhällspåverkan på plats i Sverige. En oberoende kommitté kommer att välja in nya projekt i framtiden. Det innebär att du som investerare i Penser Sustainable Impact inte bara får en överavkastning på ditt kapital, du bidrar till både ökad hållbarhet i samhället och till direkt investering i social hållbarhet. Vi kan med säkerhet säga att i dagsläget finns det inga andra finansiella produkter med samma typ av slagkraft eller ”impact”.

Hur är tanken att ert arbetssätt ska se ut för att ni ska kunna skapa en överavkastning jämfört med andra hållbarhetsfonder?

Vi tillämpar en systematisk och kvantitativ analys av vårt hållbara universum för att identifiera de investeringar som har högst sannolikhet att prestera bäst i framtiden. Våra system analyserar över 6 000 000 datapunkter per vecka och har ett beprövat track record av att kunna överavkasta i jämförelse med relevanta index. Med denna metod kan vi konstruera en konsekvent och konkurrenskraftig portfölj beståendes av cirka 25-30 investeringar.

Hur mycket reducerar fonden CO2-avtrycket jämfört med andra alternativ?

Vår globalt ledande hållbarhetsmetodik har lett till att Penser Sustainable Impact har bland den lägsta koldioxidutsläppsintensiteten i världen och bland svenska hållbara aktiefonder har den absolut lägst. En lika stor investering i Penser Sustainable Impact, istället för iShares MSCI World, leder till en reduktion av koldioxidutsläppsintensitet motsvarande 92%.

Vill du investera i fonden? Du hittar mer information nedan:

Penser Sustainable Impact A
Din avgift: 1,08%
Ordinarie avgift: 1,69%

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID