Alla nyheter

Fond i fokus: Plain Capital BronX

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2020-07-24

Den här veckan vill vi rikta fokus mot fonden Plain Capital BronX. Fonden är en blandfond (specialfond) som placerar i aktie-, ränte-, och/eller råvarumarknaden. Fonden investerar huvudsakligen i ETF:er (börshandlade fonder) med exponering mot globala aktier, räntor samt råvaror.


I goda börstider investerar Plain Capital BronX i globala aktier och råvaror. När det är mindre stabilt byter fonden fot och investerar i säkra räntebärande papper. Målet är att vara med på
stora delar av börsens och råvarornas uppgångsperioder samt undvika så mycket som möjligt av nedgångarna.

Vi har pratat med Patrik Wallenberg som förvaltar fonden sedan slutet av 2018. Han har 10 års erfarenhet av den finansiella marknaden och förvaltar idag tre fonder med fokus på aktiv förvaltning åt finansbolaget AIFM Capital AB.

Vad är Plain Capital Bronx investeringsstrategi?
Plain Capital Bronx är en blandfond som förvaltas aktivt utifrån en bred verktygslåda av möjligheter. Marknaden för fonden är global men fokus har den senaste tiden varit på Sverige och USA. Fonden är mycket aktivt förvaltad och alla investeringsbeslut vilar mot en fundamental och teknisk analys. Marknadsfasen ligger även till grund för förvaltningen och ger underlag till om allokeringen skall vara över- eller underviktad i aktier. Fondens breda investeringsmandat bidrar till att risker och möjligheter snabbt kan initieras av förvaltarna. Fonden kan i stor utsträckning minska risker genom att inneha en större kassahållning, ränterelaterat eller derivat vid osäkra tider på marknaden. Likaså kan förvaltaren öka exponeringen vid gynnsamma marknadsklimat och därmed öka avkastningen till sina andelsägare. Fondens allokering består av en mix av aktier, ränterelaterat, ETF:er och derivat - allt för att anpassa fondens tillgångar till den mest gynnsamma allokeringen sett till risk och möjlighet. Vidare har förvaltningen en mycket aktiv del som dagligen söker rörelsemönster för att generera en stabil överavkastning över tid.

Hur ser ni på det aktuella börsklimatet?
En volatil börs innebär mer aktivitet i vår förvaltning. Just "volatilitet" är det bästa ordet för att beskriva marknaden just nu. Handelskrig, väpnade konflikter, Brexit och en rådande pandemi med stor arbetslöshet och gigantiska stimulanser som efterföljande - riskerna är inte svåra att identifiera. Ett historiskt fall i mars och en enormt snabb och kraftig återhämtning är volatilitet när den är som störst. Vix index (Volatilitets index) uppvisade den högsta mätpunkten någonsin och börsen närmar sig nu en all time high igen, detta trotts en VIX på 32 (som indikerar hög volatilitet) och en pandemi som är långt från över. Men börsen är framåtblickande: den diskonterade i mars i scenariot vi nu börjar se hårda data på. Nu fokuserar vi framåt och vår inställning kortsiktigt är att börsen skall ner en bit från dessa nivåer, för att sedan ta ny kraft mot slutet av året. Vi ser att länder öppnar upp igen efter nedstängning vilket är otroligt positivt. Samtidigt anser vi att marknaden redan diskonterat in detta, i den återhämtningen vi sett, och nu skall komma ner till lägre nivåer. Detta i väntan på resultaten av huruvida varsel återgår till arbete och efterfrågan kommer igång igen på den globala marknaden. Därför har vi valt att ha en försiktig allokering mot aktier och säkrat upp en del vinster i uppgången för att vara beredda på kortsiktiga nedgångar och attraktiva ingångsnivåer i stabila och intressanta tillväxtbolag. Den försiktiga allokeringen består av en mix av ETF:er och derivat som skall fungera som motpol till en kortsiktig nedgång. På lite längre sikt är vi dock mer positiva. Extrema stimulanser och låga räntor ger inte mycket för andra tillgångsslag än just aktier. Vi tror att vi kommer se nya toppar i slutet av året, alternativt början på nästa år, och arbetar aktivt för att nyttja den volatilitet som resterande av året kommer att bjuda på.  Vi anser att de fonder som kan nyttja en bredare verktygslåda i volatila tider har en tydlig edge och god möjlighet till bra avkastning. Något som vi på Plain Capital BronX nyttjar efter bästa förmåga och tillämpar för att skapa en god avkastning till våra andelsägare.

Är du intresserad av att investera i fonden? Du hittar mer information nedan:

Plain Capital BronX
Ordinarie avgift: 3,23 %
Din avgift: 2,88 %

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID