Alla nyheter

Fond i fokus: PriorNilsson

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2021-01-25

PriorNilsson grundades 2002 av de erfarna förvaltarna Torgny Prior och PO Nilsson. Idag förvaltar fondbolaget sju fonder till ett värde över 10 miljarder kronor. De arbetar uteslutande med aktiv förvaltning och är generellt inriktade på större bolag. Innehaven består i huvudsak av större företag i framför allt Sverige, Finland, Danmark och Norge.

PriorNilsson har under åren vunnit flera utmärkelser, bland annat Privata Affärers Årets Fondbolag (både 2016 och 2018) och 2019 tilldelades PriorNilsson Idea utmärkelsen Årets Hedgefond av Fondmarknaden.se.

Vi träffade Jonas Skilje (aktieanalytiker och hållbarhetsansvarig) och Martin Lindqvist förvaltare av Smart Global och Evolve samt medförvaltare Idea och Sverige Aktiv) för att höra mer om deras fondutbud - framför allt senaste tillskottet PriorNilsson Evolve, med inriktning på mikrobolag.

Berätta lite om er bakgrund och om vad ni erbjuder för fonder. Vad kännetecknar er förvaltning?

PriorNilsson är ett flerfaldigt prisbelönat fondbolag som grundades 2002 av Torgny Prior och PO Nilsson. Fondbolaget förvaltar både aktiefonder och hedgefonder och har ett totalt förvaltat kapital om cirka 10 miljarder kronor. PriorNilsson Evolve är den senaste fonden, som lanserades i juni 2020 och förvaltas av Martin Lindqvist och Jonas Skilje.

Vi fokuserar på att identifiera och förstå bolagen för att hitta rätt aktier. Även om vi tar hänsyn till makrofaktorer så är det primärt stockpicking som är vår styrka. Det vill säga aktiv förvaltning. Vi är alla genuint aktieintresserade och tycker om att diskutera nya idéer och bolag med varandra hela dagarna.

PriorNilsson Evolve investerar primärt i europeiska så kallade mikrobolag. Hur definierar ni mikrobolag och varför ska man investera i dessa?

Vår definition av mikrobolag är att de är väsentligt mindre än småbolag. Och småbolag har kanske ett börsvärde på runt 20 miljarder kronor. Men ett mikrobolag kan också definieras som ett bolag med få eller inga analytiker eller där handeln är låg.

Mikrobolag är väldigt små jämfört med storbolagen, och det betyder att de är mer snabbrörliga och har större möjligheter att växa i relativa termer. Ett litet, hungrigt bolag med en liten marknadsandel kan till exempel växa snabbare än marknaden med hjälp av en nyskapande produkt eller affärsmodell. Ett stort bolag som redan har en stor marknadsandel har svårare att lyckas med samma bedrift eftersom de redan är stora. Omvänt kan det finnas marknader som är väldigt små och där det bara finns en eller två spelare. Ett bolag som har en stark ställning inom sin nisch, och om denna nischmarknad växer bra, har en väldigt attraktiv position att växa sin vinst på ett stabilt och uthålligt sätt.

Den lägre omsättningen i aktierna och det faktum att mikrobolagsaktier ofta är underanalyserade leder till att få andra institutioner äger aktien. Vissa investerare måste vänta tills bolaget är större innan de kan investera eller ens få upp bolaget på sin radar. Gör man sin egen analys och lägger ner jobbet på att förstå bolagets position och potential kan man också komma in tidigt i bolag med en lång tillväxtresa framför sig. Därför har mikrobolag, tack vare sin högre genomsnittliga tillväxttakt, lyckats prestera bättre än de flesta aktieindex. Det är således ett mycket intressant univers att ha en exponering mot. Bolagen är dessutom små och ofta underanalyserade och man kan därför också få ett försprång genom att göra sin egen analys.

För vilka sparare passar fonden?

PriorNilsson Evolve är en fond för sparare som tror på mindre bolag och bolag med en tillväxtorientering. Fonden kan vara ett komplement till investeringar i exempelvis svenska småbolagsfonder då den geografiska exponeringen är annorlunda och även inriktad på mindre bolag i snitt än andra småbolagsfonder. Fonden kan även vara ett komplement till investeringar i teknikfonder då många av fondens innehav har liknande karakteristik. Europeiska mikrobolag är fortfarande ett tämligen outforskat område, men vi bedömer att det finns väldigt många kvalitativa case i detta bolagsunivers samtidigt som värderingarna är lägre för samma bolag här hemma i Sverige.

Vilka tillväxttrender och intressanta teman ser ni växa sig stora inom de kommande åren?

Vi funderar såklart mycket på teman och tillväxttrender och investerar i bolag som gynnas av strukturellt uthålliga trender. För stunden har vi fyra sådana teman som håller relativt stor vikt i vår portfölj.

Ett är djurhälsa. Fler och fler människor har råd att skaffa husdjur idag, och dessutom ökar betalningsviljan att spendera pengar på vård och hälsa för din hund. Detta gör även att medicinbolag satsar mer på djurmedicin, vilket förlänger livslängden och antalet produkter som riktar in sig mot husdjur. För inte så länge sedan var det ovanligt att hundar och husdjur fick vistas inomhus på olika ställen i världen, men nu blir det mer och mer standard att ha dem inomhus.

Ett annat tema är digitalisering. Det låter väldigt uttjatat, men det finns fortfarande många branscher som är väldigt tidiga i sin digitala resa, och de har mycket att vinna på att ta steget mot ökad digitalisering. Vi investerar därför i bolag som på olika sätt tjänar på en ökad digitalisering. Det kan handla om IT-konsulter som hjälper företag integrera sina verksamheter mot digitala tjänster eller renodlade mjukvarubolag.

Det tredje temat är industrinischer under tillväxt. Det finns väldigt många små nischer med starka tillväxttrender men som är för små för större bolag att investera i. Här finns det enormt många små och väldigt intressanta tillväxtområden. Där hittar vi marknadsledande bolag som exempelvis är teknikledande på att tillverka en kritisk komponent eller har någon annan intressant produkt. Många av bolagen har marknadsledande ställningar och har varit verksamma under en lång tid.

Ett fjärde tema är elektrifiering, här har vi exempelvis LEM Holding som gör elmätare för laddstolpar. Vi har även Oxford instruments som gör utrustning kopplat till framställningen av silicon carbide (SiC). SiC‐baserade kiselplattor har börjat användas alltmer för att förbättra effektiviteten i elbilar. Vi har även aktier i den svenska aluminiumtillverkaren Gränges som ser goda tillväxtmöjligheter till exempel inom battery casing och katoder till batterier i elbilar.

Vill du investera i fonderna? Du hittar mer information nedan:

PriorNilsson Yield
Prior Nilsson Idea
PriorNilsson Idea B
PriorNilsson Balans
PriorNilsson Sverige Aktiv A
PriorNilsson Realinvest A
Prior Nilsson Smart Global
PriorNilsson Evolve A

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID