Alla nyheter

Fond i fokus: SPP Fonder

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2021-11-29

SPP Fonder är Sveriges största fondbolag efter storbankerna och förvaltar idag ett kapital på drygt 321 miljarder kronor. Deras 30 fonder förvaltas med höga hållbarhetskrav i syfte att skapa mesta möjliga värde för deras sparare. Vi har träffat SPPs produktchef Kristian Håkansson för att bland annat diskutera varför deras fonder är så populära hos svenska sparare och vad som ledde fram till beslutet att göra alla fonder fossilfria.

Hej Kristian! SPPs fonder är väldigt populära hos svenska sparare. Vad skulle du säga är hemligheten bakom er framgång?

Att vi var tidigt ute med att ha en bred palett av attraktiva, prisvärda, hållbara fonder i vårt utbud. Vi har också varit bra på att innovera och utveckla våra fonder så att de alltid ligger i framkant. Redan 2012 lanserade vi SPP Global Solutions med budskapet att hållbarhet och avkastning går hand i hand, att man ska kunna spara hållbart utan att göra avkall på avkastning. Vi menar att arbeta med hållbarhet gör oss till en bättre kapitalförvaltare och att det är vårt ansvar.

2019 valde ni att göra alla era fonder fossilfria. Kan ni berätta om hur ni kom fram till det beslutet och hur ni arbetar med hållbarhet i övrigt?

För att minska den globala uppvärmningen och klara 1,5-gradersmålet krävs en kraftfull omställning mot en fossilfri värld. Klimatfrågan är en ödesfråga och finansbranschen spelar en nyckelroll i omställningen och för att målen i Parisavtalet ska uppnås.

Som investerare ville vi bidra på det sätt vi kan. Vi hade redan innan 2019 under flera år systematiskt adresserat klimatfrågan från olika perspektiv och successivt minskat Co2-exponeringen i samtliga aktie- och ränteinvesteringar men valde till slut att bli helt fossilfria. Det grepp vi tog då sände en viktig signal till marknaden och vi ser att fler aktörer följt efter.

I vårt hållbarhetsarbete arbetar vi bland annat med:

Välja in – Vi söker efter bolag i våra fonder som är framtidsinriktade bolag med sunda värderingar, som förstår och integrerar de globala hållbarhetsutmaningarna i sin affär.
Välja bort – Vi investerar inte i bolag som bryter  mot internationella normer och konventioner, såsom exempelvis FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi investerar inte heller i bolag inom olika produktkategorier eller sektorer som inte är hållbara exempelvis alkohol, tobak, spel samt fossila bränslen.
Påverka – vi använder vår position som ägare till att påverka bolag i en mer hållbar riktning, både proaktivt och reaktivt.

Hur ser framtiden ut för SPP Fonder och vad kan man förvänta sig som långsiktig kund hos er?

Vår viktigaste uppgift som kapitalförvaltare är att skapa hållbart värde till våra kunder genom att se till att deras pengar investeras på ett klokt sätt. Det ska vi såklart fortsätta med.

Vi utvecklar också hela tiden vårt erbjudande. Tillsammans med våra förvaltare gör vi vårt yttersta för att förfina och utveckla våra fonder så att de alltid ska ligga i framkant, både när det gäller avkastning och hållbarhet.

Vi är övertygade om att bolagen som anpassar och driver sin verksamhet på ett hållbart och ansvarstagande sätt som kommer att lyckas bäst. Dels på grund av investerares efterfrågan på hållbara produkter, dels med tanke på de politiska och regulatoriska krav som ställs på bolag idag och framöver. Men framför allt för att hållbara bolag är genomtänkta, resurseffektiva, innovativa och disruptiva bolag.

Vad är era bästa tips för ett långsiktigt och lyckat sparande?

Tänk på att fondavgifterna är en mycket viktig komponent i ett långsiktigt sparande. Jämför och sprid riskerna och försök hitta fonder och fondförvaltare som du tror har långsiktigt hållbara investeringsstrategier.

Är du intresserad av att investera i SPP Fonder? Du hittar deras utbud här med upp till 36% rabatt på fondavgiften.

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID