Alla nyheter

Fond i fokus: TIN Ny Teknik

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2021-06-29

TIN Fonder grundades 2019 av Erik Sprinchorn och Carl Armfelt. De har tidigare förvaltat Swedbanks Robur Ny Teknik och anses idag vara två av Sveriges mest framgångsrika förvaltare. TIN Ny Teknik har länge varit en av de populäraste fonderna på vår plattform och den investerar i teknikdrivna, innovativa tillväxtbolag med fokus på Norden inom teknik, hälsa och digitala varumärken.

Vi träffade Erik och Carl för att bland annat prata om hur framtiden ser ut för fonden och för teknikbranschen i stort - och ifall de två någonsin inte är överens i sina investeringsbeslut.

Hej! Är ni två personligt investerade i TIN Ny Teknik? Vilka andra fonder gillar ni?

Ja, båda två investerar regelbundet i både TIN NY Teknik och TIN World Tech. Vi tror på pilotskolan och båda har absoluta huvuddelen av vårt sparande investerat i fonderna. Om vi någon gång skulle titta på att bredda vårt sparande skulle vi leta efter erfarna förvaltare som driver sin egen verksamhet som entreprenörer och ägare. Alla studier visar att förvaltare med skin in the game går bättre över tiden.

Vad är minsta börsvärde på ett bolag för att ni ska kunna tänka er att ta in detta i portföljen?

Största delen av portföljen består av bolag med börsvärde mellan 1 och 20 miljarder svenska kronor. Dock finns det bolag som är större, mindre och till och med några onoterade innehav i portföljen för tillfället. Vi investerar främst i bolag med lönsam tillväxt och undviker förhoppningsbolag. Det gör att det normalt sett inte blir jättesmå bolag i portföljen. Storleken på positionerna beror mycket på finansiell risk och därmed utgör ofta de mindre bolagen även mindre andel av fonden.

Finns det planer på att utöka andelen utländska aktier i portföljen?

Då nordiska bolag har en relativt liten hemmamarknad ser vi att bolagen ofta får blicka globalt väldigt tidigt. Det är något som vi ser ger bolagen ett större försprång och lättare att expandera sin verksamhet i ett tidigare skede. Detta kombinerat med en bra bolagsstyrning i de nordiska länderna ger bolagen en bra bas för sin verksamhet. Vi vill behålla vår investeringsfilosofi där vi investerar i små och mellanstora bolag med Norden som fokus i TIN Ny Teknik. I dagsläget vi inte har några planer att utöka andelen utanför Norden strukturellt. Med det sagt hittar vi många intressanta bolag utanför Norden och bidraget från dessa har varit mycket bra under lång tid. Detta var en av anledningarna till att vi startade vår andra fond, TIN World Tech.

Hur ser närmsta framtiden ut för TIN? Givet sektorration bort från teknik bland annat.

Vi tittar på bolagen ”bottom up” och lägger relativt lite tid på att försöka gissa vart marknaden tar vägen på kort sikt. Oddsen att göra sådana gissningar framgångsrikt är ganska dåliga. Rotationer bort från växande bolag har skett flera gånger de senaste åren, det har inte varit en spikrak linje för teknik även om det kan kännas så givet hur mycket bättre innovativa bolag gått överlag. Det gemensamma vi sett i de flesta sådana situationer är att långräntan stuckit iväg uppåt hastigt. Teknik och tillväxt kan tåla högre räntor generellt, men vid hastiga rörelser har sådana aktier kortsiktigt tagit stryk. Vi ser väldigt positivt på framtidsutsikterna för bolagen i portföljen utifrån den analys som vi gjort av bolagens senaste rapporter och värderingar som bolagen har nu.

Varför ska man välja er fond framför Swedbank Robur Ny Teknik?

Båda fonderna är bra fonder och vi kan inte svara på vilken fond en investerare ska välja, eller om man ska välja. Fonderna kommer att skilja sig mer och mer åt över tid då det är olika personer som förvaltar fonderna och investeringsstrategierna därmed också skiljer sig åt.

Tror ni att teknik som bransch kommer att fortsätta att gå bra de kommande 5-20 åren?

Teknik är inte längre en liten nisch utan genomsyrar våra ekonomier. Teknik finns i alla sektorer och är i många fall avgörande för att bolag ska kunna fortsätta växa. Vi har valt att fokusera på mjukvara, hälsa och digitala varumärken i TIN Ny Teknik då vi tror att dessa områden har goda förutsättningar att fortsätta skapa värde även framöver. Vi tror inte att det är en fråga om teknik som bransch kommer gå bra under de kommande åren utan snarare att de bolagen som inte satsar på teknikutveckling och digitalisering kommer ha det svårt i längden. Om vi kan hitta bolagen som möjliggör för branscher att utvecklas och digitaliseras så tror vi att vi kan skapa en god utveckling för våra andelsägare.

Ni är två förvaltare för TIN Ny Teknik. Händer det att ni inte alltid är överens?

Det är väldigt sällan vi inte är överens om bolagen. Vi gör inte allt tillsammans, men besluten växer fram successivt i en process där vi i slutändan är överens om ett bolag ska in eller ut ur portföljen. Det är en stor fördel att vara två, då vi kan växeldra, backa upp varandra och vi har fyra ögon på det mesta. Vi tror att vi kommer göra färre misstag och generera ett bättre resultat över tid på detta sätt.

Vill du investera i fonden? Du hittar mer information här.

Din avgift: 1,08%
Ordinarie avgift: 1,60%

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID