Alla nyheter

Fond i fokus: Tundra Fonder

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2020-11-05

Det pratas mycket om tillväxtmarknader idag, men vet du vad en så kallad “frontier market” är? Dessa benämns ofta som gränsekonomier eller “de nya tillväxtmarknaderna”. De innefattar länder såsom Vietnam, Nigeria, Pakistan och Sri Lanka – marknader som har goda möjligheter att bli framtidens Indien eller Kina, sett till global tillväxt.


Några som är experter på just frontier markets är Tundra fonder, ett bolag som grundades 2011 av Anders Böös, Mattias Martinsson, Johan Elmquist och Per Axman. De har sitt huvudkontor i Stockholm men har även analyskontor i Karachi och Ho Chi Minh City. Förutom deras specialinriktning på frontier markets har Tundra även ett stort fokus på hållbarhet. Ett av deras team jobbar därför uteslutande med att bevaka sådana frågor inom dessa marknader. Tidigare i år slogs deras fonder Tundra Frontier Africa, Tundra Pakistan och Tundra Vietnam ihop med Tundra Sustainable Frontier Fund.

Mattias Martinsson, förvaltningschef och partner på Tundra Fonder, träffade oss för att bland annat förklara varför det är en smart idé att investera i frontier markets och hur de kan kontrollera hållbarheten inom de företag som de investerar i.

Kan ni berätta lite om er bakgrund? Hur bildades fonden?

Jag var en av en handfull svenskar som introducerade ryska aktier i Sverige under mitten av 90-talet och har sedan dess arbetat med tillväxtmarknader och frontier markets. Efter erfarenheterna med Ryssland lockades jag alltid mot lite mer okända och outforskade marknader. Med Tundra har vi skapat ett fondbolag vars målsättning är att göra otillgängliga marknader tillgängliga för investerare. Vi tillhandahöll länge fyra olika fonder men nästan alla investerare var primärt intresserade av Tundra Sustainable Frontier Fund.  Under september samlade vi därför de övriga tre fonderna i denna lite större fond som innehåller våra bästa idéer från ett tiotal länder med liknande ekonomiska drivkrafter.

Hur definierar ni frontier markets? Vilka länder är ledande inom dessa idag?

Vår definition av frontier markets utgår från Världsbankens indelning av världen i olika inkomstgrupper: höginkomstländer, övre medelklass-länder, lägre medelklass-länder och låginkomstländer. Vårt fokus är de två sista kategorierna som i nuläget är de länder som har en BNP/capita på USD 4000 eller lägre (Sverige ligger som jämförelse på ungefär USD 55 000). De utgör idag omkring hälften av världens befolkning, men mindre än 5%  av det globala börsvärdet. Stora länder i denna kategori är Vietnam, Pakistan, Bangladesh, Indonesien, Filippinerna och Egypten.

Vad ser ni för fördelar med att investera i frontier markets?

Framförallt är investeringstemat den framväxande medelklassen i denna delen av världen. Det är unga befolkningar. De närmaste 50 åren kommer befolkningen växa från dagens 3,8 miljarder människor till 6,5 miljarder. Ett intressant faktum är att all ökning av arbetskraften i världen (befolkning i åldern 15-64 år) de närmaste 50 åren kommer att komma från just frontier markets. Arbetskraften i Europa kommer vara mindre om 50 år än vad den är idag. Det innebär att fler fabriker kommer byggas i dessa länder, fler vägar kommer att byggas, fler stormarknader etableras, och så vidare. Det borgar för att den ekonomiska aktiviteten kommer vara högre än i resten av världen under mycket lång tid framöver. Vi fokuserar på att hitta de bästa framtidsbolagen i dessa länder.  En vanlig tillväxtmarknadsfond har omkring 10% av sina investeringar i frontier markets. Tundra Sustainable Frontier Fund har 90% av sina investeringar här. Alla våra marknader är oerhört spännande men också riskfyllda. Riskerna är dock oftast landspecifika, exempelvis politiska val eller ekonomiska kriser. Genom att sprida fondförmögenheten på ett tiotal marknader åt gången får man exponering mot den långsiktiga trenden, men till lägre risk än om man investerar i en landfond.

Vad för branscher och bolag i dessa länder exponerar sig fonden mot? Vad ser ni för trender just nu?

Vi fokuserar på bolag som vi anser befinner sig i strukturell tillväxt. Med det menar vi att deras varor eller tjänster kommer utgöra en större del av ekonomin i framtiden än den gör idag. Våra största övervikter i fonden i nuläget är teknologi och hälsovård. Vi fokuserar på stock-picking, där vi försöker hitta duktiga företagsledningar med bra bolagsstyrning, verksamma inom en bransch i strukturell tillväxt och som bedriver sin verksamhet på ett sätt som gör att samhället långsiktigt gynnas av deras framgång. Det ökar sannolikheten för en framgångsrik investering och minskar risken för negativa regulatoriska förändringar, till exempel inom lagstiftning och skatter.

Ni har ett stort fokus på hållbara investeringar. Hur kontrollerar ni hållbarheten inom de företag ni investerar i?

Vi för en löpande dialog med alla bolag vi investerar i och hjälper dem utveckla sitt hållbarhetsarbete. Alla bolagens hållbarhetsarbete är dokumenterat och betygssätts utifrån hur långt de kommit i sitt arbete inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Vi ger dem löpande råd kring vilka områden de behöver utveckla och vi håller regelbundet utbildning på plats i länderna eller genom webinar. Vårt arbete handlar mindre om att exkludera bolag eftersom nästan alla bolag på våra marknader har utmaningar inom hållbarhetsområdet. Syftet är snarare att hjälpa dem förbättra sig. Dessa länder utgör idag hälften av jordens befolkning men deras utsläpp per invånare är mindre än en tiondel av utsläppen i höginkomstländerna. De står inför en fortsatt snabb ekonomisk utveckling och dessutom en snabb befolkningstillväxt. Om låginkomstländerna om 50 år når våra utsläpp per invånare, och höginkomstländerna inte minskar sina, så kommer koldioxidutsläppen i världen öka nästan 3 gånger! Vårt arbete handlar om att förmå de ledande bolagen på dessa marknader att redan nu ta in hållbarhetsaspekter i sin verksamhetsutveckling. Detta är världens överlägset största hållbarhetsutmaning de närmaste 50 åren. Om man som investerare vill vara med och påverka inom hållbarhet är det i dessa länderna man ska investera.

Vilka länder förutspår ni kommer bli nya frontier markets framåt och varför?

Så som befolkningstrenderna ser ut kommer sannolikt ett antal afrikanska länder inom en tioårsperiod bli relevanta. Man måste dock vara realistisk. Hög tillväxt innebär inte alltid att det finns bra investeringar. För oss är bolagskvaliteten det absolut viktigaste och därmed blir det mer viktigt hur väl utvecklade aktiemarknaderna är, dvs hur många av de bra bolagen som är börsnoterade.  Här har Asien kommit längre och fortsätter utvecklas snabbare. Av denna anledning tror vi de asiatiska aktiemarknaderna såsom Vietnam, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Filippinerna och Indonesien kommer förbli de viktigaste marknaderna för fonden under en överskådlig framtid.

Det kom nyligen ut en nyhet från Morningstar där de skrev om att det inte finns några Afrikafonder kvar. Vad är er syn på detta, då även er Afrikafond nyligen konsoliderades i samband med sammanslagningen?

Afrika är en oerhört spännande kontinent men det finns stora brister i den finansiella infrastrukturen, det vill säga antalet bra bolag som är noterade är betydligt färre än i Asien. De senaste åren har denna trend stärkts. Detta har inneburit att avkastningen har varit dålig, och det har i sin tur inneburit att intresset varit svagt. I vår fond ingår Afrika, men idag mindre än 20%. Vi hoppas att det kommer fram fler bra bolag i framtiden, men hittar just nu mer intressanta bolag i Asien.


Vill du investera i fonden?

Tundra Sustainable Frontier Fund A SEK
Din avgift: 1,92%
Ordinarie avgift: 3,20%

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID