Alla nyheter

Fondförvaltarnas bästa tips för ett hållbart sparande

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2021-08-26

Idag uppger nästan fyra av tio att de sparar hållbart. Det visar en Sifo-undersökning från 2021. Trots att intresset finns är det samtidigt många som inte sparar hållbart. Nästan åtta av tio uppger att de kan tänka sig att spara hållbart medan färre än fyra av tio faktiskt gör det. Vi har därför frågat tre förvaltare för fonder med hållbar inriktning om deras tre bästa tips för ett långsiktigt hållbart sparande.

Magnus Alfredsson, förvaltare för Proethos Fond

Magnus Alfredsson grundade Proethos Fond 2018 med en tydlig vision: att göra hållbart fondsparande prisvärt. Han hade lagt märke till att avgifterna för dessa fonder var betydligt högre än för andra - något som resulterar i att hållbart sparande blir ohållbart för spararen. Proethos investerar i företag verksamma inom bland annat grön energiproduktion och grön transport.

Magnus tre viktigaste saker att tänka på om du vill investera hållbart:

1. Ha tålamod - det är inte lätt att att hitta riktigt hållbara fonder.

2. Gör ett enkelt test när du tror dig hittat en fond du vill investera i. Titta på fondens tre största innehav: är dessa tre hållbara enligt din mening? Om inte, leta vidare.

3. Acceptera inte att du ska betala "extra" bara för att en fond är hållbar.


Peter Magnusson, Cicero Fonder

Cicero Fonder är ett fondbolag med fokus på hållbarhet och god avkastning. Deras unika faktorförvaltning screenar fram bolag med stabila, lönsamma kvalitetsbolag vilket skapar förutsättningar för en god värdeutveckling på lång sikt. I deras aktivt förvaltade aktiefonder investerar de upp till 10% i bolag som gynnar en hållbar utveckling, exempelvis bolag med verksamhet inom förnybar energi såsom sol, vind och vatten, avfallshantering och vattenrening.

Peters tre viktigaste saker att tänka på om du vill investera hållbart:

  1. Ta reda på hur fondförvaltarens hållbarhetsarbete går till i praktiken och vilka hållbarhetsfaktorer som hen tar hänsyn till.
  2. Välj en förvaltare som du har förtroende för och som beaktar de hållbarhetsaspekter som är viktigast för dig.
  3. Välj gärna en fond med lågt koldioxidavtryck - frågan om fossila bränslen och den globala uppvärmingen är kanske den enskilt viktigaste frågan för kommande generationer.

Petter Löfqvist, Humle Fonder

Humle Fonder investerar i bolag som antingen redan är hållbara eller har kraften att ställa om till en mer hållbar affärsmodell. Deras fokus ligger på att skapa ”rätt avkastning”, det vill säga avkastning från bolag som bedöms ha förutsättningar att generera långsiktig vinsttillväxt och som bidrar till samhällets positiva utveckling.

Petters tre viktigaste saker att tänka på om du vill investera hållbart:

  1. Investera utifrån din egen hållbarhetsfilosofi.
  2. Välj inte automatiskt bort bolag som har låga hållbarhetsbetyg, då riskerar du att missa de bolag som är på de bästa förändringsresorna.
  3. Försäkra dig om att dina sparpengar gör skillnad genom att fondbolaget tar ansvar för att aktivt påverka inom hållbarhet.

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID