Alla nyheter

Fondförvaltarna: Så viktiga är makrotrender för ditt sparande

Yingying Chang
Yingying Chang
2023-09-04

Makrotrender är långsiktiga och övergripande förändringar i samhället, ekonomin och världen i stort, såsom urbanisering, globalisering, teknologi och demografi. De kan ha stor påverkan på olika branscher och marknader, men hur bra koll behöver man ha på dessa när man investerar? Och vilka är mest relevanta? Vi bad tre fondförvaltare berätta lite mer om hur de tänker kring frågan.

Johanna Ahlqvist, fondförvaltare
Cliens Kapitalförvaltning

Är man långsiktig i sitt sparande så ska makrotrender spela mindre roll. I mitt jobb som förvaltare av en mixfond, där allokering är en viktig parameter, så måste jag ha en syn på börsen ur ett mer kortsiktigt perspektiv och där spelar makrotrender klart in i allokeringsbeslutet. Men att vara långsiktig och investera i bra bolag med hög vinsttillväxt över tid är en bättre strategi än att försöka tajma börsens upp-och nedgångar.
Johanna Ahlqvist, fondförvaltare, Cliens Kapitalförvaltning


Mattias Martinsson, fondförvaltare
Tundra Fonder

Långsiktiga makrotrender (exempelvis demografiska trender eller energiförbrukning) är en viktig del av en långsiktig analys, men man ska vara ödmjuk för att försöka parera mer kortsiktiga makrotrender (exempelvis räntecykler eller råvarupriscykler).  Mer kortsiktiga trender är väldigt svåra att tajma och risken är att man hamnar lite snett varje gång.

Vi har valt ut ett antal marknader som vi anser långsiktigt har förutsättningar att vara goda "jaktmarker" för oss som investerare. De är utvalda utifrån de långsiktiga tillväxtförutsättningarna, oavsett kortsiktiga problem. För varje marknad vi investerar på gör vi en grundanalys av just den marknadens förutsättningar. Den politiska situationen, de huvudsakliga ekonomiska riskerna och möjligheterna, generella drivkrafter som påverkar såväl hur landet utvecklas men också hur investerares perception av marknaden påverkas under olika perioder. Vi försöker sedan hitta "all-väders-aktier", dvs bolag som är anpassade efter det landets problem och möjligheter, som har produkter eller tjänster som kommer efterfrågas i större utsträckning i framtiden och där bolaget vi tittar på har stark pricing power med lönsamhet som över längre tid endast i begränsad omfattning påverkas av externa faktorer. Vi fokuserar mycket på kvalitet. De bästa köptillfällena är oftast att köpa riktigt bra bolag under perioder när en marknad går igenom generell oro och allt blir lite billigare.
Mattias Martinsson, Tundra Fonder


Jon Hyltner, fondförvaltare
Enter Fonder

Jag fokuserar främst på strukturella makrotrender. Med det menar jag trender som påverkar efterfrågan inom områden utöver den allmänna ekonomiska konjunkturen. Digitalisering och energieffektivisering är exempel på vad jag ser som tydliga makrotrender som är viktiga att ha koll på. Bolag med exponering mot dessa områden kommer antagligen ha en bra efterfrågesituation även i en sämre konjunktur, vilket ger bättre förutsättningar för en bra vinstutveckling för de bolagen. Makrotrender i termer av var den allmänna konjunkturen är på väg lägger jag inte så mycket fokus på.
Jon Hyltner, Enter Fonder

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID