Alla nyheter

Morningstars klimatmärkning

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2020-01-21


För er som vill spara hållbart finns nu Morningstars globala CO2-märkning av fonder hos oss. De fonder som pryds med ett grönt löv i Fondbutiken uppfyller måttet på låg koldioxidrisk och investerar i bolag med låg exponering av fossila bränslen.

Låg koldioxidrisk innebär att att börsföretagen (och därmed aktiefonderna) inte skulle drabbas hårt ekonomiskt om politikerna beslutar att kraftigt sänka koldioxidutsläppen. Det innebär även att dessa skulle överleva om det infördes ett globalt pris på koldioxid, på grund av hur energieffektiva de är.

För att en fond ska kunna titulera sig med ”Låg CO2-risk” måste CO2-riskvärdet i snitt varit under 10 de senaste 12 månaderna. Andelen innehav som ger exponering mot fossila bränslen måste också varit under 7 procent av fonden.

De kategorier med flest CO2-märkta fonder hittar du i kategorierna läkemedelsfonder, IT-fonder och Sverigefonder. Fonder inriktade på tillväxtföretag i Europa och USA har en stor del av sina tillgångar investerade i branscherna IT och läkemedel, så även för dessa är risken låg att innehaven drabbas av problem vid en omställning till en ekonomi med lägre koldioxidutsläpp.

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID