Alla nyheter
Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2020-04-03

Ny fond: She Invest Sweden

För dig som är intresserad av att följa jämställda bolag på börsen presenterar vi det nya tillskottet She Invest Sweden i vår Fondbutik. En aktivt förvaltad svensk aktiefond som investerar i företag med hög andel kvinnor i ledande ställning. Genom att bevisa att mångfald bidrar till god avkastning vill She Invest Sweden säkerställa att fler företag blir jämställda. Deras ambition är att förändra svenskt näringsliv, skapa tillväxt och ge högre avkastning än Stockholmsbörsens index.

Bolag behöver uppfylla två av tre följande krav för att fonden ska investera i dem:

  • Har en kvinnlig VD eller styrelseordförande
  • Har minst 40 procent kvinnor i styrelsen
  • Har minst 40 procent kvinnor i ledningen

Din avgift: 0,41 %
Ordinarie avgift: 0,70 %

Vill du investera i fonden? Du hittar mer information nedan:

She Invest Sweden

Kom igång på 3 minuter med BankID.

1 300 fonder i vårt fondutbud
Alla provisioner återbetalas oavkortat
Insättningsgaranti & Investerarskydd