Alla nyheter

Fördjupad hållbarhetsdata på fondsidorna

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2021-01-28

Nu hittar du en ny sektion på fondsidorna i vår butik som kallas “Hållbarhet”. Den består av följande delar:

Hållbarhetsindikatorn, som är en skala som betygsätter företagens affärsmodell och hur deras produkter och tjänster bidrar till en hållbar utveckling. Betyget tas fram av Morningstar och ett lägre värde betyder en mindre negativ inverkan, vilket är bra. Spannet mellan 50-0 gäller generellt alla fonder.

Morningstars hållbarhetsbetyg bygger på ett samarbete med företaget Sustainalytics som analyserar hur väl företagen som en fond har investerat i hanterar hållbarhetsfrågor och hur stora riskerna är för ökade problem med hållbarhetsaspekter i verksamheterna. Fondernas betyg består av en femgradig skala av jordglober, där fem utgör det högsta betyget.

Låg CO2-risk innebär att börsföretagen (och därmed aktiefonderna) inte skulle drabbas hårt ekonomiskt om politikerna beslutar att kraftigt sänka koldioxidutsläppen. Det innebär även att dessa skulle överleva om det infördes ett globalt pris på koldioxid, på grund av hur energieffektiva de är.

Längst ner hittar du symboler för Miljö-, social- och företagsstyrning, något som på engelska benämns som ESG (Environmental, social and corporate governance). Skalan går från 0-100 och ju högre betyg desto bättre.

Socialt ansvar visar hur fondens innehav hanterar exempelvis arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och mångfald i jämförelse med andra fonder i samma globala kategori. Miljöarbete värderar fondinnehavens inverkan på miljö och klimat relativt till andra fonder i samma globala kategori. Bolagsstyre visar hur fondens innehav exempelvis hanterar verksamheten, aktieägarnas rättigheter, ersättningar till ledande befattningshavare samt att innehaven inte befattar sig med olagliga handlingar så som korruption och mutor.
Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID