Alla nyheter

Nya fonder från Allianz Global Investors med fokus på AI och vatten

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2020-05-06

Vi utökar nu Fondbutiken med fyra nya fonder från Allianz Global Investors. Två av dessa med speciella teman, nämligen Allianz Global Water som investerar i bolag inom vattenresurshantering och Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR som investerar med fokus på artificiell intelligens.


Allianz Global Water AT EUR

Idag är mindre än en procent av all världens vatten drickbart. Efterfrågan på rent vatten är större än utbudet i en värld med klimatförändringar, ökad industriproduktion, stigande efterfrågan på bevattning till matprodukter, snabb befolkningstillväxt och urbanisering. Detta tillsammans med en allt mer åldrande global vatteninfrastruktur gör att investeringsbehovet av färskt vatten de närmaste åren är mycket stort. För dig som är intresserad av att investera i hållbara lösningar för att effektivisera och förbättra vattentillgången finns nu Allianz Global Water i Fondbutiken. Fondens mål är att investera i bolag som aktivt fokuserar på lösningar och förbättringar för rent vatten.

Det kan som exempel röra sig om företag som:

  • Satsar på vatteneffektivisering genom att ta fram ny teknik som sparar el till vattenpumpar och därmed sparar pengar.
  • Förbättrar vattenkvaliteten genom innovativ vattenrening.
  • Utvecklar ny teknik för att kontrollera kvalitén på pumpar och rör.


Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR

Artificiell intelligens (AI) har hyllats som vår tids nästa industriella revolution och är en teknik som har förmåga att förändra både affärsmodeller och sättet vi lever. Allianz Global Artificial Intelligence investerar sina tillgångar i globala företag vars verksamhet kommer gynnas, eller är driver utvecklingen framåt, av AI. Fonden grundades 2017 och var då den första av i sitt slag i Europa. Allianz Global Investors definierar AI som algoritmer som tränar maskiner på uppgifter som annars utförs av människor. Fonden investerar i alla typer av industrier och sektorer som arbetar med någon form av AI för att förbättra produktiviteten och skapa en högre lönsamhet. Ett exempel på detta är Tesla, vilket är fondens största innehav i dagsläget, som använder sig av AI och robotar i tillverkningsprocessen. Allianz Global Artificial Intelligence satsar även på bolag som levererar själva infrastrukturen till AI, såsom hårdvarutillverkare av halvledare, processorer och kretskort.

Vill du investera i fonderna? Du hittar mer information nedan:

Allianz Global Water AT EUR
AGI Allianz China A Shares AT USD
Allianz Global Artfcl Intlgc AT EUR
Allianz Global High Yield A USD

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID