Alla nyheter

Fond i fokus: Odin Fonder

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2020-04-08

ODIN Fonder bildades 1990 av en svensk och en norrman. De startade som förvaltare av nordiska fonder och har under de senaste åren växt och utvecklats från ett nordiskt fokus till att erbjuda breda europeiska, amerikanska och globala aktiefonder. Idag erbjuder de nio olika aktiefonder på den svenska marknaden.

Vi har pratat med Oddbjørn Dybvad som har arbetat på ODIN sedan 2005 och förvaltat ODIN Global sedan 2010. Han har varit en central person i uppbyggnaden av ODINs globala förvaltning och för utformningen av ODINs investeringsprocess samt analysfunktion.

Tidigare i år fick ODIN Global pris av både Fondmarknaden.se och Morningstar för bästa globalfond 2019, baserat på fondens riskjusterade avkastning för senaste året samt senaste tre och fem åren.

Vad är er syn på den rådande marknadssituationen?


Nedgången på aktiemarknaden har varit historiskt snabb och brutal. Ingen vet riktigt hur stora konsekvenser den här pandemin kommer att få på ekonomin, där tusentals människor redan har förlorat sina jobb. Mycket tyder på att det kan bli en längre tur nedåt som drivs av vikande efterfrågan. Här spelas den avgörande rollen av politiker, där framtiden får utvisa om de finanspolitiska stimulanser som hittills presenterats räcker. Klart är i vart fall att våra politiker har insett allvaret både med COVID-19 och konsekvenserna av att stänga ner ekonomier under alltför lång tid. Vår förhoppning är därför att de åtgärder man tilltagit kommer att underlätta för både sjukvård och patienter likväl som för bolag och ekonomin.

Att försöka pricka botten i den här nedgången är, i vår mening, omöjligt och beror snarare på tur än på något annat. Det är dock värt att påminna att botten i marknaden inträffar när förväntningarna är som mörkast. Det sker alltid före vi ser alla dystra tal i statistiken.

De senaste veckorna har vi blivit påminda om att aktier på kort sikt är riskabla. De kortsiktiga svängningarna döljer dock faktumet att aktier på lång sikt är ett överlägset placeringsalternativ. När efterfrågan vänder finns bolagens starka marknadspositioner, varumärken och produktionsanläggningar fortfarande kvar. Välskötta och lönsamma bolag kommer att värderas efter sin förmåga att skapa värde. Med den nedgång som nu varit och med tanke på våra bolags i grunden starka balansräkningar är vår syn att de kunder som köper på de nivåerna vi har nu kommer att kunna se fram emot en god avkastning de kommande åren.

Hur väljer ni att agera kring detta i er förvaltning av fonden?


Tack vare att våra kunder har fortsatt investera i fonden har vi under de senaste veckorna haft möjlighet att köpa fler aktier i bolag som har fått oförtjänt mycket stryk under nedgången, som bland annat amerikanska Heico, irländska DCC och brittiska Compass Group. De som har klarat sig bäst i globalindex i år är i korthet de stora teknologi- och mjukvarubolagen samt amerikanska storbolag generellt. Svenska kronans försvagning i år på cirka tio procent mot USD har också bidragit att skydda fallet för svenska investerare. Så givet att globalindex till 65 procent består av amerikanska bolag och USD med en övervikt mot teknologi och storbolag är vi nöjda över hur robust vår portfölj varit och fortfarande är. Framför allt med tanke på vår stora undervikt i amerikanska aktier och USD samt övervikt i europeiska små- och mellanstora bolag. I dessa tider är vi därför speciellt tacksamma för vårt fokus på ägarledda, hållbara kvalitetsbolag med starka balanser och en låg skuldsättning. Vi håller oss alltid till vår investeringsfilosofi ODIN-modellen, som är den gemensamma modell som ligger till grund för förvaltningen av alla våra aktiefonder. Det är vårt sätt att ha en bas så att alla förvaltare kan arbeta på samma sätt, där hållbara kvalitetsbolag, koncentrerade portföljer och ett långsiktigt värdeskapande är i fokus.

Vilka bolag eller branscher ser ni kan gå stärkta ur nuvarande kris?


Som förvaltare på jakt efter hållbara kvalitetsbolag letar vi alltid möjligheter och speciellt i tider som vi just nu går igenom. Av erfarenhet vet vi att det är nu vi kan plocka upp fina bolag något billigare och vi ser en rad möjligheter i dagens marknadsklimat. Vi kan ta ett exempel i ett av de bolag som vi redan äger i fonden, irländska DCC, ett bolag vi ägt under många år och känner väl. DCC är navet i en irländsk företagsgrupp, som bedriver verksamhet inom logistik, energi, hälsovård, teknologi och miljövård. I mitten av mars hade vi ett telefonmöte med ledningen vilket bekräftade vår förväntade utveckling för verksamheten. Bolaget har en stark finansiell ställning och har en stor nettokassa som de nu är i färd med att sätta i arbete för att utnyttja möjligheter i krisens kölvatten till att köpa upp andra bolag. Något de även gjorde 2009, när det värsta hade lagt sig efter finanskrisen.
Sett utifrån en stark balansräkning befriad från risker är aktien i vår mening väldigt attraktiv på de här nivåerna. Sedan 1995 har det årliga resultatet och kontantströmmen årligen vuxit med 17 procent vilket även är vad aktien har avkastat. Vår bedömning är att tillväxten de kommande åren kan bli minst lika bra. Kort sagt, de bolag som har fortsatt starka balansräkningar och som kan göra billiga förvärv för att fortsätta växa kommer att vara vinnarna på sikt.

Vill du investera i fonderna? Du hittar mer information nedan:

Odin Sverige C
Odin Norden C
Odin Norge C
Odin Emerging Markets C
Odin Global C
Odin Europa C
Odin Fastighet C
Odin USA C
Odin Small Cap C SEK

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID