Alla nyheter

Så funkar fondavgiften

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2021-09-16

Enligt en undersökning som SAVR gjort tillsammans med YouGov ser vi glädjande nog att majoriteten av de tillfrågade har hört talas om fondavgifter. Däremot är de faktiska kunskaperna om avgifterna låga – knappt hälften vet vad fondavgiften består av, och bara 21% vet hur avgifterna faktiskt fungerar.


Eftersom just lägre fondavgifter ligger oss på SAVR varmt om hjärtat tycker vi att det är på sin plats att, en gång för alla, reda ut vad fondavgifter är för något.

Det här är en fondavgift
Det är lätt att tro att fonder är gratis att handla, men i princip alla fonder har en avgift. Avgiften varierar från fond till fond beroende på vilken typ av fond det är. Till exempel kostar ofta passivt förvaltade fonder, som indexfonder, mindre att köpa än aktivt förvaltade fonder, såsom aktiefonder. Enligt AMF:s årliga avgiftsrapport 2019 var den genomsnittliga fondavgiften 1,38%. Det kan tyckas lite, men det kan vara värt att tänka på att fondavgiften dras årligen och därmed äter av ens sparande – oavsett storlek på avkastning. På en genomsnittlig avkastning på 8% blir 1,38% en betydande del av ditt totala investerade belopp.  

Vad består fondavgiften av?
Fondavgiften består av två delar: En förvaltningsavgift som fondbolaget tar för att förvalta och administrera fonden och en fondprovision som banker och nätbanker tar för att de förmedlar fonden till kunden.

Fondprovisioner, eller kickbacks som de också kallas, är en del av det förlegade system som innebär att banker och nätbanker tjänar mer pengar ju dyrare fonder de rekommenderar sina kunder att köpa. Detta innebär en risk för intressekonflikt mellan banker och kunder, eftersom det finns incitament för banker att rekommendera fonder utifrån pris snarare än faktisk lämplighet för kunden. Kickbacksystemet är minst sagt lukrativt, då det gör det möjligt för banker och nätbanker att tjäna miljarder på fondprovisioner varje år.

Så dras fondavgiften
Fondavgiften dras varje dag – med 1/365-del per dag. Med andra ord: Om en fond har en avgift på 1% per år, så dras  1/365 = 0,0027 % per dag. Avgiften dras från fonden innan dagens kurs räknats ut. Detta innebär att när man tittar på fondens historiska utveckling eller jämför två fonder med varandra, så är avgifterna redan borträknade.

Så jämför du fondavgiften hos olika förmedlare
Olika banker, nätbanker och plattformar redovisar sina fondavgifter på olika sätt – vilket gör det svårt för spararna att jämföra sina kostnader hos olika aktörer. SAVR visar alltid upp den totala avgiften, men det finns aktörer som endast visar en del av fondavgiften vilket vi anser blir missvisande.

I den totala avgiften vi redovisar ingår:

  • Förvaltningsavgift, som fondbolaget tar ut för att förvalta, förvara, administrera, distribuera och sköta fonden.
  • Årlig avgift, som består av nämnda förvaltningsavgift plus kostnader för distribuering, marknadsföring, registrering och rådgivning.
  • Transaktionskostnader, som är fondens kostnader för att köpa och sälja innehaven i en fond. Dessa räknas med i den totala avgiften, men inte i förvaltningsavgift eller årlig avgift.
  • Vår låga, fasta plattformsavgift på 0,09% som vi tar istället för fondprovision.
  • Den rabatt du som SAVR-kund erhåller på fondavgiften.

Är höga fondavgifter dåligt?
En hög fondavgift i sig behöver inte vara dåligt – det beror på hur hög fondens avkastning är i jämförelse med dess avgift. Däremot tycker vi inte att man ska betala mer för en fond än man faktiskt behöver. Därför har vi på SAVR samma fonder som banker och nätbanker, men till 30-50% rabatt på fondavgifterna. Våra låga fondavgifter gör att vår genomsnittskund sparar 287 806 kronor extra på 30 år, bara genom att ha sitt sparande hos oss istället för hos en bank eller nätbank.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av SAVR. Under perioden 19-24 maj 2021 har sammanlagt 2020 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige. Respondenterna motsvarar ett nationellt representativt urval av allmänheten (18+ år).

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID