Alla nyheter

Fond i fokus: Tellus Fonder

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2020-03-30

I del två av vår bloggserie Fond i fokus riktar vi vår uppmärksamhet mot fondbolaget Tellus Fonder. Som vi nämnt i tidigare inlägg fokuserar just nu denna artikelserie extra mycket på hur virusspridningen påverkar både börsen och därmed förvaltare i deras dagliga arbete.


Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med en ambition att skapa och förvalta nischfonder på internationella aktiemarknader. Investeringarna väljs efter teman som påverkar vår framtid, såsom demografi, tekniska innovationer, hållbarhet och förändrade konsumtionsbeteenden. Vi har pratat med grundare och förvaltare Jan Petersson, som har arbetat med finansiell verksamhet sedan 1988 och sett en hel del olika marknadssituationer och kriser tidigare.

Vilka slutsatser drar ni som förvaltare i rådande marknadssituation?

Dagens marknadssituation präglas av en väldigt stor osäkerhet, kanske till och med större än under finanskrisen. Vi upplever, denna gång, en typ av kris som vi egentligen aldrig upplevt tidigare i modern finansmarknad. Vi kan jämföra med finanskrisen 2008 till 2009 - där hade vi upplevt finanskriser tidigare, även om de inte var av samma globala omfattning. Vi hade bland annat en i Sverige 1992, tillsammans med flera andra länder, när vi släppte vår valuta fri. Sverige fick därefter stå som modell för hur den senare finanskrisen skulle lösas. Osäkerheten är som sagt mycket stor och osäkerhet är det värsta finansmarknaderna vet. Vi ser hellre någonting dåligt, som man åtminstone vet hur man ska förhålla sig till och prissätta, än ett stort mörker där det är svårt att överblicka när gryningen kommer. Vi vet dock att gryningen kommer, men inte när och hur stor skada som hinner ske under tiden. Nu lanseras många stora finanspolitiska paket, vilket är nödvändigt för att inte slå stora delar av näringslivet i spillror. Denna kris är inte strukturell, till skillnad mot finanskrisen, utan orsakad av ett litet virus som gör att man kan relatera till det gamla ordspråket “Liten tuva stjälper stort lass”. Att krisen inte är strukturell gör förmodligen att när ljusningen kommer i Europa och USA, i form av samma signaler som vi ser i Kina idag, dvs att smittspridningen avtar så finns det förmodligen en potential för en ganska snabb återhämtning. Detta, förutsatt att vi genom finanspolitiska medel lyckas att hålla välskötta företag vid liv under denna svåra period.

Hur väljer ni att agera i er förvaltning?

Vi har valt att vara försiktiga i vår förvaltning. I takt med Coronavirusets spridning har vi successivt dragit ner aktieandelen i våra flexibla mandat till att idag ligga på ca 40 % och i rena aktiefonder hålla maximal kassa på 10 % samt ett visst derivatskydd. Vi har försökt att hitta defensiva bolag att placera i, men detta har varit väldigt svårt. Vad som ena veckan har sett ut att vara relativt defensivt har senare hamrats ner ordentligt av den enda anledningen att det från början var relativt motståndskraftigt. Kursnedgångarna har varit brutala och det har varit väldigt svårt att “gömma sig” någonstans. Just nu styr riskaversion mycket mer än bolagsfundamenta, vilket naturligtvis i det långsiktiga perspektivet kan ge stora möjligheter. I det korta perspektivet känns det dock tämligen meningslöst att försöka hitta lågt värderade bolag med goda framtidsutsikter, utan det gäller snarare att hantera risk och begränsa nedgången, för att vara väl rustad när det vänder. Vi närmar oss naturligtvis den punkt när det blir intressant att bli mer offensiv igen, men så länge det kommer fler negativa nyheter än ljusglimtar så gäller det också att inte vara för tidig i startblocken och lockas med på den typ av endagstudsar vi sett i marknaden. De senaste dagarnas finanspolitiska åtgärder som vi bland annat sett från Sverige och USA är viktiga pusselbitar, men vi behöver nog se att antalet nya smittade av Coronaviruset åtminstone börjar minska i västvärlden för att vi ska se en trendvändning.

Vilka bolag eller branscher ser ni kan gå stärkta ur nuvarande kris?

Tyvärr är det nog väldigt svårt att se specifika branscher som går stärkta ur en kris som denna. Dock är det ju alltid så att kriser startar förmögenhetsomvandlingar. Även om det kommer att finnas väldigt få bolag som i det korta perspektivet tjänar på en kris som denna, så kommer bolag med starka balansräkningar i längden att gynnas. De kommer att ha möjlighet att behålla kompetent personal, flytta fram sina marknadspositioner och eventuellt kunna göra billiga förvärv. På så sätt kan de fortsätta att växa, men också hitta synergieffekter. Vi har en tematisk investeringsansats i vår förvaltning, som framförallt bygger på teknologiska innovationer och förändring av livsstilsmönster. Ett sådant tema har under längre tid för oss varit digitaliseringen av samhället. Det i sig är ingen nyhet utan har fortgått ett antal år, men den här krisen kan nog ytterligare påskynda detta mönster. Genom att vi nu mer eller mindre tvingas att stanna hemma och uträtta mycket av det vardagliga såsom att handla, vårdrådgivning, matleveranser, ljudböcker med mera att bli aktuellt för grupper i samhället som kanske inte tidigare har använt dessa tjänster fullt ut. Bolag som kan gynnas av detta är exempelvis Amazon och Alibaba bland de stora drakarna, men även mindre svenska bolag som Storytel eller Vostock New Ventures, som bland annat är delägare i det digitala vårdbolaget Babylon. Solen går upp i öster och det var som bekant i Kina som Coronakrisen startade. Vi ser nu också de första tecknen därifrån om en förbättring av smittläget och det är även sannolikt att det är där som den ekonomiska situationen först kommer att förbättras, vilket gör att placeringar i Kina börjar bli intressant. Bland de första europeiska bolagen som började ta stryk på grund av Coronautbrottet hittar vi lyxvarubolag, då Kina är den största lyxvarumarknaden i världen. När vi ser en ljusning kan därför bolag som exempelvis LVMH bli intressanta igen. Bland den typ av sällanköpsvaror som lyxindustrin representerar kommer det nog att finnas ett uppdämt konsumtionsbehov - till skillnad mot vissa dagligvaror, turism och resenäring och olika typer av serviceverksamhet där detta är för alltid förlorade intäkter.

Vill du investera i fonderna? Du hittar mer information nedan:

Tellus Midas
Tellus Globala Investmentbolag
Tellus Bank & Finansfond

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID