Alla nyheter

SAVR har återbetalat 10 miljoner kronor till sina kunder

Mikaela Holmberg
Mikaela Holmberg
2021-10-06

På mindre än två år har vi återbetalat fondprovisioner värda över 10 miljoner kronor till våra kunder – pengar som annars hade gått till bankerna istället för spararna. Detta är vi både glada och stolta över.

– Detta är ett konkret bevis på att vårt erbjudande fungerar och ger ett större värde kvar för kunden. Vi erbjuder samma fonder och samma trygghet – till ett avsevärt lägre pris, säger SAVRs VD Daniel Aarenstrup.

Slopade fondprovisioner ger stora vinster

Idag har våra låga fondavgifter gjort att över 75 000 smarta sparare valt att starta ett fondsparande hos oss. Det är inte så konstigt: vår genomsnittskund sparar omkring 145 000 kronor extra* på 30 år jämfört med om de haft sina fonder hos en bank eller nätbank.

Svenska fondsparare har dålig kännedom om kickbacks

Trots att fondavgifterna spelar så stor roll för sparandet, visar en undersökning från YouGov** att hela 72% inte har hört talas om kickbacks (fondprovisioner) i fondsammanhang. Vi ser därför ett ökat behov av att fortsätta att arbeta för att uppmärksamma och utbilda kring kickbacks, och hur de kan urholka värdet på ett fondsparande över tid.

– Vi vill lyfta frågan om fondprovisioner och uppmärksamma sparare på denna problematiska och förlegade avgiftsstruktur som i slutändan gynnar bankerna och inte konsumenten, säger Daniel Aarenstrup.

SAVR ger upp till 50% rabatt på fondavgifterna jämfört med banker och nätbanker. Detta tack vare att vi betalar tillbaka fondprovisionerna till våra kunder istället för att ta dem själva.

Vill du lära dig mer om hur fondavgifter och fondprovision fungerar? Läs vårt inlägg om fondavgifter här.

*Läs mer om hur vi räknat här.

**Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av SAVR. Under perioden 19-24 maj 2021 har sammanlagt 2020 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige. Respondenterna motsvarar ett nationellt representativt urval av allmänheten (18+ år).

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID