Till kunskapskällan

Aktiva och passiva fonder

Precis som med allt annat, exempelvis företag eller projekt, är kvaliteten på förvaltningen avgörande för hur utfallet blir. Alla fonder förvaltas, det vill säga administreras, antingen aktivt eller passivt. En aktiv förvaltning innebär att beslut att köpa eller sälja värdepapper i fonden görs av en eller flera förvaltare. En passiv förvaltning å andra sidan innebär att innehaven i fonden ska matcha ett visst index. Det finns för- och nackdelar med båda sätten att förvalta en fond.

Passivt förvaltade fonder

Passivt förvaltade fonder kallas även för indexfonder och kan sägas vara förvaltning på autopilot. Det här beror på att besluten att köpa eller sälja värdepapper i fonden inte baseras på någon annan strategi än att fondens innehav ska följa ett visst index. Till exempel följer fonden Länsförsäkringar Sverige Indexnära den svenska börsen. Om Ericsson förlorat i värde på svenska börsen, säljer indexfonden aktier i Ericsson och tvärtom när värdet stiger. Handeln sker med hjälp av programmerade robotar som blint jämför sig med det index förvaltaren förvalt.

Målet för en indexfond är att ge en avkastning, positiv eller negativ, som är så nära sitt index som möjligt. Ibland äger inte indexfonden alla aktier på en viss marknad, det räcker att äga ett representativt urval, till exempel Avanza Zero som endast äger de trettio största företagen på svenska börsen. Fördelen med indexfonder är att du får billig förvaltning som många gånger visat sig kunna slå aktivt förvaltade fonder. Nackdelen är att du inte kan få mer avkastning än index, som med en skicklig aktiv fondförvaltning.

Aktivt förvaltade fonder

En aktiv förvaltning innebär att beslut att köpa eller sälja i fonden görs av en eller flera förvaltare. Besluten baseras på studier, förutsägelser om marknaden samt erfarenhet och kunskap hos förvaltaren. Carnegie Småbolag är ett exempel på en fond som förvaltas aktivt. Det innebär att de vill slå sitt index, svenska småbolag, för att leverera en högre avkastning till sina kunder. Om du vill ha en aktivt förvaltad fond kan du försöka välja en med kunniga förvaltare som visat att de historiskt klarat av att överavkasta jämfört med sitt index. Samtidigt är detta ingen garanti för hur det går framtiden.

Fonder som är aktivt förvaltade kostar ibland mer i form av fondavgifter. Detta beror givetvis på att det kräver mer jobb att sköta en aktivt förvaltad fond, där det i en bra fond ofta ligger mycket ansträngning bakom fondens strategi. Fördelen är att den som noga väljer sin aktivt förvaltade fond har möjlighet att få högre avkastning än index, vilket är aktivt förvaltade fonders mål.

En aktivt förvaltad fond har fondbestämmelser där du kan läsa grovt om hur fondens strategi är upplagd. Här står bland annat om de har möjlighet att variera sin andel aktier och räntepapper. I en tid av orolig börs kanske förvaltaren då går över till räntepapper som minskar förlusten när aktiers värde sjunker snabbt. Fonder som har aktiv förvaltning kan också aktivt välja eller välja bort företag som inte uppfyller vissa kriterier. Något som blir vanligare i dag är att fonder väljer att ha en hållbarhetsprofil.

Avgörande att välja rätt förvaltare

Studier visar att många aktivt förvaltade fonder inte lyckas nå sina mål att leverera mer avkastning än index till sina kunder. Orsakerna till detta kan vara många. David Swensen är en forskare inom ekonomi som menar att kunskaperna hos många förvaltare är för låg för att de ska klara av sitt uppdrag. Det är idag dessutom många som har stora kunskaper om olika marknader och värdepapper, vilket gör det svårare att sticka ut och få en fördel i sin förvaltning.

Du kan se riskerna med aktiv förvaltning som en påminnelse om hur viktigt det är att den aktivt förvaltade fonden som du investerar i har en historia av att avkasta mer än index, och duktiga förvaltare med förutsättningar att upprepa det i framtiden (vilket aldrig kan garanteras). Historiken kan, men måste inte, indikera att fonden har en strategi som över tid håller för uppgång såväl som nedgång på börsen. Det kan i bästa fall göra att resan till dina ekonomiska mål blir behagligare.

Målet att minska förlusterna i en fond ses av många som det allra främsta och investeringsgurun Warren Buffett säger: "Regel nummer ett: Förlora aldrig pengar. Regel nummer två: Kom ihåg regel nummer ett". Det här beror på att en förlust kan vara väldigt tuff att hämta igen. Som exempel kräver en nedgång på 50 % i en fond att den går upp 100 %, för att värdet ska hamna där det var innan nedgången. Att minska förlusterna är avgörande för den långsiktiga möjligheten att slå index.

Aktiva eller passiva fonder

Lyckas du välja rätt aktivt förvaltad fond är det ingen tvekan om vilket som är det bästa valet. En framgångsrik förvaltare som levererar mer avkastning än index kommer att ge mer pengar i plånboken för dig. De många besluten och det stora arbetet med en aktivt förvaltad fond drar dock upp avgiften och det är därför viktigt att kontrollera att den aktivt förvaltade fonden har bra förutsättningar för att kunna slå sitt index i framtiden.

Hur värdepapper som fonder och aktier presterat historiskt ger ingen garanti för hur det blir i framtiden.

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID