Till ordlistan

Aktiva och passiva fonder

Precis som med allt annat, exempelvis företag eller projekt, är kvaliteten på förvaltningen avgörande för hur utfallet blir. Alla fonder förvaltas, det vill säga administreras, antingen aktivt eller passivt. En aktiv förvaltning innebär att beslut att köpa eller sälja värdepapper i fonden görs av en eller flera förvaltare. En passiv förvaltning å andra sidan innebär att innehaven i fonden ska matcha ett visst index. Det finns för- och nackdelar med båda sätten att förvalta en fond.

Passivt förvaltade fonder

Passivt förvaltade fonder kallas även för indexfonder och kan sägas vara förvaltning på autopilot. Det här beror på att besluten att köpa eller sälja värdepapper i fonden inte baseras på någon annan strategi än att fondens innehav ska följa ett visst index. Till exempel följer fonden Länsförsäkringar Sverige Indexnära den svenska börsen. Om Ericsson förlorat i värde på svenska börsen, säljer indexfonden aktier i Ericsson och tvärtom när värdet stiger. Handeln sker med hjälp av programmerade robotar som blint jämför sig med det index förvaltaren förvalt.

Målet för en indexfond är att ge en avkastning, positiv eller negativ, som är så nära sitt index som möjligt. Ibland äger inte indexfonden alla aktier på en viss marknad, det räcker att äga ett representativt urval, till exempel Avanza Zero som endast äger de trettio största företagen på svenska börsen. Fördelen med indexfonder är att du får billig förvaltning som många gånger visat sig kunna slå aktivt förvaltade fonder. Nackdelen är att du inte kan få mer avkastning än index, som med en skicklig aktiv fondförvaltning.

Aktivt förvaltade fonder

En aktiv förvaltning innebär att beslut att köpa eller sälja i fonden görs av en eller flera förvaltare. Besluten baseras på studier, förutsägelser om marknaden samt erfarenhet och kunskap hos förvaltaren. Carnegie Småbolag är ett exempel på en fond som förvaltas aktivt. Det innebär att de vill slå sitt index, svenska småbolag, för att leverera en högre avkastning till sina kunder. Vill du ha en aktivt förvaltad fond välj kunniga förvaltare som dessutom visat att de klarar av att överavkasta jämfört med sitt index.

Fonder som är aktivt förvaltade kostar ibland mer i form av fondavgifter. Detta beror givetvis på att det är mer jobb att sköta en aktivt förvaltad fond där mycket ansträngning ligger bakom fondens strategi. Fördelen är att den som noga väljer sin aktivt förvaltade fond har möjlighet att få högre avkastning än index, vilket också är aktivt förvaltade fonders mål. En fondförvaltare som lyckats så bra med detta att den utsetts till årets kapitalförvaltare 2017 är Cliens, som bland annat förvaltar Cliens Mixfond B.

En aktivt förvaltad fond har fondbestämmelser där du kan läsa grovt om hur fondens strategi är upplagd. Här står bland annat om de har möjlighet att variera sin andel aktier och räntepapper. I en tid av orolig börs kanske förvaltaren då går över till räntepapper som minskar förlusten när aktiers värde sjunker snabbt. Fonder som har aktiv förvaltning kan också aktivt välja eller välja bort företag som inte uppfyller vissa kriterier. Något som blir vanligare i dag är att fonder väljer att ha en hållbarhetsprofil.

Avgörande att välja rätt förvaltare

Studier visar att många aktivt förvaltade fonder inte lyckas nå sina mål att leverera mer avkastning än index till sina kunder. Orsakerna till detta kan vara många. David Swensen är en forskare inom ekonomi och han menar att kunskaperna hos många förvaltare är för låg för att de ska klara av sitt uppdrag. Det är många i dag som har stora kunskaper om olika marknader och värdepapper, vilket gör det svårare att sticka ut och få en fördel i sin förvaltning.

Se riskerna med aktiv förvaltning som en påminnelse om hur viktigt det är att den aktivt förvaltade fonden som du investerar i har en historia av att avkasta mer än index, som till exempel Swedbank Robur Ny Teknik. Det visar att fonden har en strategi som håller för uppgång såväl som nedgång på börsen. Du som investerare kan då vara lugnare oavsett var börsindex tar vägen, särskilt om fonden har möjlighet att anpassa andelen aktier i portföljen. Då kan resan till dina ekonomiska mål bli mindre ojämn.

Målet att minska förlusterna i en fond ses av många som det allra främsta och investeringsgurun Warren Buffett säger: "Regel nummer ett: Förlora aldrig pengar. Regel nummer två: Kom ihåg regel nummer ett". Det här beror på att en förlust kan vara väldigt tuff att hämta igen. Som exempel kräver en nedgång på 50 % i en fond att den går upp 100 %, för att värdet ska hamna där det var innan nedgången. Att minska förlusterna är avgörande för den långsiktiga möjligheten att slå index.

Aktiva eller passiva fonder

Väljer du rätt aktivt förvaltad fond är det ingen tvekan om vilket som är det bästa valet. En kunnig förvaltare som levererar mer avkastning än index kommer att ge mer pengar i plånboken för dig. Aktivt förvaltade fonder är också friare i sina möjligheter att placera pengar, vilket kan skydda din investering när börsen vänder neråt. De många besluten och det stora arbetet med en aktivt förvaltad fond drar dock upp avgiften och det är viktigt att kontrollera att den aktivt förvaltade fonden har en historia av att kunna slå sitt index.

SAVR – Riktigt sparande. Riktigt Enkelt.

SAVR grundades år 2016 och är en spartjänst för långsiktigt månadssparande. Vi kallar det riktigt sparande, fast på ett riktigt enkelt sätt. Genom oss sparar du i en fond som historiskt gjort att pengarna växt väsentligt mer än börssnittet. Vi hanterar dina pengar på samma sätt och har motsvarande säkerhet som en storbank. Vi står under Finansinspektionens tillsyn genom Fondab och ditt sparande omfattas av Insättningsgarantin samt det statliga Investerarskyddet.

Kom igång på 3 minuter med BankID.

Insättningsgaranti & Investerarskydd1
Fria insättningar och uttag
Prisbelönt och hållbar fond