Till kunskapskällan

Bästa fonderna

Vilka de bästa fonderna är beror bland annat på vilken profil du vill ha på ditt sparande och på hur du är som person. Är du en person som vill ha den absolut högsta avkastningen på ditt sparkapital, och som därmed kan hantera risken som kommer med detta, har fonder med hög risk historiskt visat sig vara bra. Om du vet med dig själv att du kommer bli orolig i tider när sparandet minskar mycket i värde är fonder med en lägre risk troligen ett bättre alternativ.

Olika typer av fonder

De vanligaste typerna är aktiefonder och det finns många olika typer. Det finns de som innehåller aktier från börsens största företag, de som är uppbyggda så att de följer börsens index, det finns småföretagsfonder, fonder bestående av aktier från vissa typer av företag, fonder bestående av aktier från utländska företag och det finns fonder bestående av aktier från olika regioner i världen. Ekonomier har historiskt gått i cykler och många försöker därför "tajma" marknaden genom att sälja på toppen och köpa på botten. Detta har dock visat sig mycket svårt och oftast lett till att man gått miste om avkastning.

Det är få sparare som är så insatta att de tror sig veta när det är dags att till exempel sälja en storföretagsfond för att i stället köpa en fond med aktier från amerikanska småföretag. De flesta gör därför, sett historiskt, oftast bäst i att välja ett brett fondsparande med aktier och värdepapper från olika marknader och som kanske innehåller olika tillgångsslag. Man får då en bra mix som över tid förhoppningsvis ger en god avkastning sett till risken man tar.

Fondsparande för den som vill vara aktiv

Är du intresserad av fondsparande och vet lite om hur det går till kan du själv bygga upp en fondportfölj bestående av flera olika inriktningar. Vill du undvika att värdet på ditt sparande minskar vid ett börsfall i ett enskilt land bör du även ha fonder som investerar i utländska aktier och värdepapper i din fondportfölj. De som innehåller aktier och räntebärande papper från utvecklingsländer har historiskt ofta haft en hög tillväxt men även hög risk, en sådan fond kan därför vara en mindre del i en fondportfölj där man vill ha en balanserad risknivå.

En fondportfölj ägd av en svensk innehåller ofta en Sverigefond. Anledningen till detta är inte patriotism eller liknande, utan för att den svenska börsen historiskt varit en börs med bra tillväxt internationellt sett. Det finns många Sverigefonder med olika inriktning. En del av dessa förvaltas aktivt och har ett fåtal utvalda storbolagsaktier medan andra innehåller aktier från ett större antal bolag. Ett annat alternativ är en passiv fond som bara försöker följa snittet, börsindex. De som följer index eller som består av aktier från stora företag är i regel fonder med medelhög risk och medelhög tillväxt. En bredare fondportfölj kan också innehålla andra typer av fonder med både högre och lägre risk.

Globalfonder innehåller aktier från företag över hela världen och har därför historiskt haft en relativt stabil tillväxt. Är det lågkonjunktur i en del av världen kan det vara högkonjunktur i en annan del. En global aktiefond har historiskt visat sig vara ett långsiktigt bra val att ha med i en fondportfölj. Som en krydda i en fondportfölj kan du också välja till en fond med hög risk och potentiellt hög tillväxt. Exempel på sådana är svenska småbolagsfonder eller fonder med aktier från företag i tillväxtländer.

Ett lättare sätt att fondspara

Olika fonders avgifter är något som kan påverka hur besparingarna växer, på samma sätt som olika avkastning kan göra det. Aktivt förvaltade fonder har i regel högre avgifter än till exempel passiva indexfonder som inte kräver någon förvaltning utan endast strävar efter att följa ett snitt. Det som gäller för i princip alla fonder är dock att man på något sätt får räkna med att betala en viss avgift för förvaltningen. När du jämför olika fonders avgift bör du också se till fondernas historiska utveckling. Även om det i sig inte ger en garanti för framtiden visar det på förvaltarens historiska förmåga att skapa en god avkastning.

Att spara i de bästa fonderna

Aktiefonder har historiskt varit en av de allra bästa sparformerna sett till tillväxt. Den som på lång sikt haft sina pengar på ett bankkonto har historiskt gått miste om väldigt mycket tillväxt på sitt sparande. Fondsparande innebär dock alltid en viss risk. Risken går att balansera genom att ha ett bredare fondsparande som förvaltas klokt. Till sist ska man komma ihåg att det viktigaste med allt sparande trots allt är att man faktiskt börjar spara.

Hur värdepapper som fonder och aktier presterat historiskt ger ingen garanti för hur det blir i framtiden.

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID