Bästa fonderna

Vilka de bästa fonderna är beror bland annat på vilken profil du vill ha på ditt sparande och på hur du är som person. Är du en person som vill ha den absolut högsta avkastningen på ditt sparkapital, och som aktivt kommer att följa fondernas utveckling för att byta ofta, är fonder med hög risk bra fonder. Vill du inte alls vara aktiv i förvaltningen är långsiktiga fonder med låg risk ett bättre alternativ.

Olika typer av fonder

De vanligaste typerna är aktiefonder och det finns många olika typer. Det finns de som innehåller aktier från börsens största företag, de som är uppbyggda så att de följer börsens index, det finns småföretagsfonder, fonder bestående av aktier från vissa typer av företag, fonder bestående av aktier från utländska företag och det finns fonder bestående av aktier från olika regioner i världen. Ekonomin går i cykler och en insatt sparare kan köpa och sälja kontinuerligt för att alltid ligga rätt i cykeln.

Det är dock relativt få sparare som är så insatta att de vet när det är dags att till exempel sälja en storföretagsfond för att i stället köpa en fond med aktier från amerikanska småföretag. De allra flesta sparare bör i stället välja fondsparanden som inte är allt för cykliska, sådana som innehåller aktier från olika typer av företag och som kanske också innehåller obligationer. Dessa ger en lägre avkastning på kort sikt men kan vara ett bättre långsiktigt val.

Fondsparande för den som vill vara aktiv

Är du intresserad av fondsparande och vet lite om hur det går till kan du själv bygga upp en fondportfölj bestående av flera olika inriktningar. Vill du undvika att värdet på ditt sparande minskar vid ett börsfall bör du även ha fonder som investerar i utländska aktier och värdepapper i din fondportfölj. De som innehåller aktier och räntebärande papper från utvecklingsländer har ofta hög tillväxt och även hög risk, en sådan fond kan vara en del i en fondportfölj.

En fondportfölj bör innehålla en Sverigefond. Anledningen till detta är inte patriotism eller liknande, utan för att den svenska börsen i regel är en börs med bra tillväxt internationellt sett. Det finns många Sverigefonder med olika inriktning. Ett bra alternativ är exempelvis en svensk fond som följer börsindex. De som följer index eller som består av aktier från stora företag är fonder med medelhög risk och medelhög tillväxt. En bra fondportfölj bör också innehålla investeringar med både högre och lägre risk.

Globalfonder innehåller aktier från företag över hela världen och har därför ofta en stabil tillväxt. Är det lågkonjunktur i en del av världen kan det vara högkonjunktur i en annan del. En global aktiefond är ofta ett långsiktigt bra val och ett val med relativt låg risk. Som en krydda i en fondportfölj kan du välja en fond med hög risk och potentiellt hög tillväxt. Exempel på sådana är svenska småbolagsfonder eller fonder med aktier från företag i tillväxtländer.

Ett lättare sätt att fondspara

Ett annat sätt att fondspara på är att sätta av pengar varje månad till fondsparande och låta någon annan sköta om själva fondsparandet. Det finns också företag som hjälper sparare att investera i fonder. Ett exempel på ett sådant företag är SAVR som har ett smart koncept som innebär att de sköter om själva fondsparandet och att fondsparande utgår från ett så kallat investeringssparkonto vilket underlättar deklarationen och som även kan vara ekonomiskt fördelaktigt för spararen, särskilt som fonden går stabil uppåt.

Fonden som SAVR placerar sparares pengar i heter Cliens Mixfond B. Denna fond startade år 2004 och sedan dess har den genomsnittliga tillväxten varit 10 % per år vilket är bäst i klassen. Sättet på vilket denna fond lyckats öka i värde trots växlande konjunktur är att fondens innehåll varierar. Vid vissa tidpunkter i en konjunkturcykel är aktier att föredra medan det vid andra tidpunkter är bättre med räntebärande papper. Detta kräver att fonden förvaltas mycket aktivt och SAVR har lyckats bra med detta.

Olika fonders avgifter är något som kan påverka hur besparingarna växer. Aktivt förvaltade fonder, som Cliens Mixfond B, har högre avgifter än till exempel aktieindexfonder som inte kräver någon förvaltning alls. Men vill du slippa att sköta dina fonder själv får du räkna med en viss avgift. När du jämför olika fonders avgift behöver du också se till fondernas historiska utveckling. Den som erbjuds av SAVR, Cliens Mixfond B, har sedan 2004 haft en tillväxt på 10 % per år, efter att avgifterna är borträknade.

Att spara i de bästa fonderna

Fonder är en av de allra bästa sparformerna sett till tillväxt. Fondsparande innebär dock alltid en viss risk. Risken går att minimera genom att spara i flera olika fonder och genom att aktivt förvalta dessa. Detta kräver en hel del kunskap och engagemang. Ett enklare fondsparande som nog passar fler person är att varje månad sätta in en viss summa och låta ett företag som SAVR sköta resten. Detta fondsparande utgår från investeringssparkontot vilket underlättar vid deklarationen och fonden de investerar i, Cliens Mixfond B, tillhör en av de allra bästa fonderna.

SAVR – Riktigt sparande. Riktigt Enkelt.

SAVR grundades år 2016 och är en spartjänst för långsiktigt månadssparande. Vi kallar det riktigt sparande, fast på ett riktigt enkelt sätt. Genom oss sparar du i en fond som historiskt gjort att pengarna växt väsentligt mer än börssnittet. Vi hanterar dina pengar på samma sätt och har motsvarande säkerhet som en storbank. Vi står under Finansinspektionens tillsyn genom Fondab och ditt sparande omfattas av Insättningsgarantin samt det statliga Investerarskyddet. Du kommer igång och sparar på tre minuter med BankID.

Kom igång på 3 minuter med BankID.

Insättningsgaranti & Investerarskydd1
Fria insättningar och uttag
Prisbelönt och hållbar fond