Till kunskapskällan

ISK-konto

Ett investeringssparkonto gör det möjligt för dig att placera och spara ditt kapital på ett enkelt och förmånligt sätt. Investeringssparkontot är gratis att skaffa, skatteberäkningen sker automatiskt utifrån en årlig schablonskatt och du kan i stället koncentrera dig på att lägga upp en sparstrategi. Det här är ett bra sätt att göra sparande och placerande tillgängligt för alla och sänker tröskeln in på fond- och aktiemarknaden för många sparare, såväl nya som gamla.

Vad är ett ISK-konto?

ISK är en förkortning för investeringssparkonto och lanserades som en ny sparform i Sverige mellan 2011 och 2012. Syftet var att förenkla för dig som konsument när det kommer till att spara pengar i aktier och fonder. Framför allt underlättas deklarationen av affärerna genom användandet av ett investeringssparkonto, men även möjligheten till att byta värdepapper utan reavinstskatt. De tidigare så populära kapitalförsäkringarna var också en anledning till att ISK lanserades som ett alternativ till dessa och ISK är i dag mycket vanliga att ha för sitt sparande.

På ett investeringssparkonto har du möjlighet att spara i aktier, fonder, obligationer och andra finansiella produkter. De är gratis att äga och du kan ha pengar liggandes på kontot samt ta ut pengar när du behöver det. Sparinstitutet som tillhandahåller ditt konto, exempelvis en bank, ser till att rätt skatteberäkning görs och rapporteras digitalt till Skatteverket för deklarationen. Ett investeringssparkonto är ett mycket tillförlitligt och uppskattat konto för sparande och placerande av kapital.

Att öppna ett investeringssparkonto

Att öppna ett ISK är relativt enkelt, det enda du behöver göra är att välja en aktör som erbjuder denna tjänst, exempelvis SAVR. Kontot kan öppnas av dig eller till en anhörig/barn, men kan inte samägas av flera personer och inte heller av ett företag. Däremot är det möjligt att ha fler än ett investeringssparkonto samt kombinationen av ISK och ett vanligt sparkonto. De krav som ställs för att öppna ett ISK är att du har ett svenskt personnummer och är skriven i Sverige.

På ditt ISK väljer du sedan själv hur du vill placera ditt kapital. Beroende på din banks regler kan det finnas begränsningar för vilka värdepapper som kan handlas med. Därför är det viktigt att du på förhand kollar upp vilken aktör som passar dina förutsättningar och önskemål bäst. Två av de absolut vanligaste sparalternativen, fonder och aktier, godkänns av så gott som alla. Väljer du att bli aktieägare via ditt investeringssparkonto har du även möjlighet att delta i bolagsstämmor.

Ett ISK underlättar framför allt för dig och ditt sparande när det kommer till skatteberäkningen. Förr krävdes det att du på egen hand räknade samman årets avkastning och skatt för att sedan ta upp detta i din deklaration och med många fonder och aktier blev det ett tidskrävande arbete. Som ägare till ett investeringssparkonto behöver du inte göra någonting, allting räknas ut och kommer förtryckt i din deklaration. Skatten beräknas utifrån en schablonavgift som under 2018 uppgick till 0,447 %.

För- och nackdelar med ISK

Det finns många fördelar med att spara via ett investeringssparkonto. Den kanske främsta anledningen har vi redan nämnt och det är den automatiskt beräknade skatten. Detta besparar dig både tid och energi och du kan vara säker på att rätt summa deklareras. Ytterligare fördelar är att det i dagsläget är relativt låg skatt för stigande värde på kontot och det dras ingen preliminärskatt på aktieutdelningar. Dessutom är det enkelt att köpa och sälja värdepapper då varje affär inte behöver deklareras för sig.

En ytterligare fördel är att du som önskar öppna ett konto för exempelvis ditt barn kan göra det, då ett ISK kan innehas av personer under 18 år. Du är inte heller låst i ditt sparande utan har friheten att köpa, sälja och göra insättningar och uttag som du önskar. Nackdelarna med ett ISK är få, men det finns ändå några att tänka på. Schablonskatten varierar exempelvis från år till år och ska betalas även om sparandet gått med förlust.

Förluster är inte avdragsgilla vid enskilda affärer, och det kan vara bra att känna till att utbudet för investeringarna kan vara något större om det gjorts via annan spardepå än ISK. Att flytta värdepapper till ditt ISK gör också att du behöver betala skatt för detta på din tidigare spardepå. Slutligen är ISK enbart till för privatpersoner och kan ej samägas av olika parter, men sammanfattningsvis finns det långt fler fördelar än nackdelar med denna sparform. Ett investeringssparkonto är därmed ett mycket bra alternativ för ditt sparande.

Sammanfattning om ISK

ISK lanserades i årsskiftet mellan 2011 och 2012 som ett alternativ till kapitalförsäkringar. I dag är det ett vanligt konto att använda sig av vid handel med aktier och fonder. Genom en bank eller annat kreditinstitut kan du öppna ett ISK helt gratis och även flytta över innehav från andra spardepåer. Skatteberäkningen genomförs digitalt utifrån en schablon och hamnar direkt på din deklarationsblankett. Ett investeringssparkonto är därmed ett bra sparalternativ för privatpersoner och kan användas för alla typer av kapitalhandel med fonder, aktier och obligationer.

Hur värdepapper som fonder och aktier presterat historiskt ger ingen garanti för hur det blir i framtiden.

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID