Till kunskapskällan

Premiepension, PPM

Det svenska pensionssystemet ändrades radikalt 1994. Tidigare förvaltades hela pensionen av staten men sedan 1994 finns det mer valfrihet i pensionssystemet. Valfriheten ställer högre krav på dig som sparare eftersom hur stor pension du kommer att få när det väl är dags att sluta arbeta, delvis beror på vilka val du gjort. Det finns ett antal sätt för dig att påverka pensionens storlek och att välja rätt PPM-fonder är ett av dessa.

Pensionens olika delar

Det gamla pensionssystemet bestod av två delar. En del kallad garantipension (folkpension) var något alla hade rätt till oavsett om personen arbetat eller inte. Denna garantipension var ganska låg och de flesta svenska pensionärer hade också en annan pension, så kallad tilläggspension. Tilläggspension gick också under namnet ATP och denna del av pensionen beräknades på 30 års arbete där de bäst betalda 15 åren räknades. De svenskar som ingick/ingår i det gamla pensionssystemet och som arbetat i minst 30 år fick i regel en skälig pension.

Pensionssystemet ändrades eftersom det blev för dyrt och det nya systemet skiljer sig från det gamla på ett antal punkter. Den nya pensionssystemet vi har i dag består av tre delar: garantipension, inkomstpension samt premiepension. Garantipension och inkomstpension är i princip detsamma som i det gamla systemet, men premiepensionen är något nytt. Premiepensionen är en liten del av inkomstpensionen som du kan välja att förvalta själv genom att placera i PPM-fonder. Pensionen består av ytterligare två delar: tjänstepension och ditt eget pensionssparande.

Att själv pensionsspara

Det nya pensionssystemet ger ofta en lägre pension än vad det gamla systemet gav. Den som väljer att inte själv pensionsspara och som inte gör ett aktivt val av PPM-fonder får vanligtvis en pension på cirka hälften av slutlönen. Den som själv tidigt börjar spara till sin pension och som dessutom är aktiv i förvaltandet av premiepensionen kan dock få en pension som är minst lika stor eller till och med större än vad den skulle ha varit i det gamla pensionssystemet.

Det är viktigt att se det egna privata sparandet som en del av planeringen inför pensionen och det är viktigt att börja spara tidigt. Det enklaste sättet att spara är att varje månad sätta in en del av lönen på ett sparkonto. Denna sparform är enkel och trygg men ger riktigt dålig ränta. Att spara i aktier eller fonder ger i regel sparkapitalet en betydligt högre tillväxt men att spara i aktier innebär risker och kan också vara krångligt för nybörjare.

Den som vill spara i fonder bör vara ganska påläst och intresserad för att kunna välja rätt, alternativt låta någon annan sköta sparandet. SAVR är ett företag som låter dig månadsspara och som kombinerar Investeringssparkontot med ett färdigt urval av fonder som historiskt gett god avkastning sett till den risk man tar. Det är dessutom väldigt enkelt eftersom man kommer igång med BankID och sparandet sedan placeras på ett ISK, Investeringssparkonto, vilket underlättar vid deklarationen.

Att välja rätt PPM-fonder

Premiepensionssystemet ger människor möjlighet att själv välja vilka fonder pensionspengarna ska placeras i. Vill du inte välja själv kan du avstå och låta sjunde AP-fonden förvalta dina pengar. Detta har historiskt varit ett bra val men genom att själv välja fonder går det att få pensionspengarna att växa bättre. Detta sparande är ett mycket långsiktigt sparande och det är viktigt att inte välja fonder med allt för hög risk. Den som är ung och som har långt kvar till pensionen kan dock investera i någon högriskfond.

I en väl avvägd PPM-fondportfölj finns det ofta fler än en fond. Man kan till exempel ha en Sverigefond med ett urval av svenska storbolag, en småbolagsfond med mindre bolag och en globalfond med bolag från hela världen. När man väljer fonder bör man titta på fondbolaget bakom fonden och vilka det är som förvaltar fonden. Hur har de lyckats historiskt? Är de oberoende och endast inriktade på att skapa en så god avkastning för sina sparare som möjligt? Hur jobbar de med hållbarhet? Inga av dessa frågor kan ge en garanti för hur det går i framtiden, men man vet då åtminstone hur det varit bakåt i tiden.

Den som är ung kan också satsa på en eller ett par PPM-fonder med högre risk men som också har större potentiell tillväxt. Exempel på sådana fonder är fonder som innehåller aktier från småbolag, till exempel Cliens småbolag, Didner & Gerge småbolag eller Lannebo småbolag. För ytterligare spridning kan den som söker en lite högre risk också välja en fond som investerar i aktier från företag i tillväxtländer. Allt eftersom pensionsåldern närmar sig bör fonderna i portföljen växlas över till fonder med riktigt låg risk eftersom det tar tid att bygga upp värdet i portföljen igen efter ett börsfall. Fonder med riktigt låg risk är fonder som helt eller delvis består av räntebärande papper.

Din framtida pension

I det nya pensionssystemet ges individen mer frihet att själv förvalta sina pensionspengar. Detta innebär också ett större ansvar. För att få en bra framtida pension är det viktigt med ett eget pensionssparande. Fondsparande har historiskt ofta gett en mycket god avkastning och den som inte vill sköta sitt fondsparande själv kan månadsspara hos SAVR. Att välja rätt fonder för premiepensionen är också något som påverkar hur din pension utvecklas, men det är samtidigt lättare sagt än gjort.

Hur värdepapper som fonder och aktier presterat historiskt ger ingen garanti för hur det blir i framtiden.

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID