Till kunskapskällan

Robotrådgivare och indexfonder

En indexfond är en passivt förvaltad fond med målet att avkastningen ska följa det index som förvaltaren valt ut. Oavsett om index går upp eller ner ska indexfondens avkastning vara så identisk med dess jämförelseindex som möjligt. Motsatsen är aktiv förvaltning, där en eller flera förvaltare skapar en strategi med hjälp av forskning, kunskap och erfarenhet, som de sedan använder för att försöka slå det index som de jämförs mot.

Indexfonder blir vanligare

Indexfonder har på senare tid vuxit i popularitet. Undersökningar har visat att aktivt förvaltade fonder många gånger inte klarar av att slå index, utan till och med presterar sämre. Lägger du dessutom till det faktum att aktivt förvaltade fonder är dyrare i avgift, är det inte svårt att förstå varför intresset för indexfonder ökat. Det innebär inte att all aktiv förvaltning är sämre för spararen, tvärtom, i stället visar det vikten av att noga välja en aktiv förvaltare med en historia av att slå sitt index.

Indexfonderna har visat vägen för lägre fondavgifter generellt i branschen. Det är billigare i dag att fondspara, oavsett om du väljer en aktivt eller passivt förvaltad fond. Ingen fond är kostnadsfri att driva, fonder som är gratis att placera i kan sägas vara marknadsföring för att locka kunder. Du bör inte stirra dig blind på att välja fonden med den lägsta avgiften. Det bästa alternativet är den fond som ger högst avkastning över tid, avgiften blir då en kompensation för att förvaltaren utfört sitt jobb väl.

Indexfondernas roll i robotrådgivning

Namnet robotrådgivare skvallrar om att det handlar om att det är en ersättare till den rådgivare som ger dig personliga råd kring investeringar. I dag finns flera alternativ där du kan ha en rådgivare som kör på autopilot. När du startar ditt sparande hos en robotrådgivare behöver du lämna uppgifter om ditt sparande, till exempel hur gammal du är, hur länge du vill spara och hur mycket. Uppgifterna används för att välja ut vilken risknivå som är lämplig för ditt sparande.

Risker när det kommer till aktier och fonder är ett stort begrepp men brukar kokas ner till att handla om hur mycket en aktie eller fond kan svänga i värde. En fond där varje upp- och nedgång är relativt stor, sägs ha en stor eller hög risk. Det mest relevanta måttet på en fonds risk är kanske sharpekvoten. Med hjälp av den kan du få information om hur pass väl förvaltaren lyckats med att få avkastning i förhållande till hur hög risk de har i fonden.

Robotrådgivaren balanserar aktiefonder med räntefonder för att anpassa risken efter dina förutsättningar i portföljen. Räntefonder ger i regel lägre avkastning men minskar heller inte lika mycket i värde när börsen går ner. Om du är ung och ska spara länge, kommer robotrådgivaren att föreslå en högre risk, det vill säga högre andel aktiefonder. För dig som är äldre eller vill spara ihop ett belopp snabbare, kan en högre andel räntefonder rekommenderas. Med en robotrådgivare behöver du inte själv veta hur du bör balansera mellan aktier och ränta.

Automatiskt sparande i aktier och räntor

Inriktningen hos många robotrådgivare är att avgifterna ska vara så låga som möjligt. Då har indexfonden sin givna plats i portföljen. Precis på samma sätt som en aktiv förvaltare, är en rådgivare en person som bygger upp strategier och funderar över köp- och säljbeslut. En robotrådgivare kan i stället liknas vid passiv förvaltning. Köp- och säljbeslut som sker i portföljen baseras på förinställda parametrar om hur stor andel av portföljen som ska ligga i en viss fond. Detta gör att fondrådgivningen blir billigare att driva.

Ett automatiskt sparande som en robotrådgivare ofta är, blir ett perfekt sätt att komma igång och investera. Du sätter igång sparandet en gång för att sedan låta det fortsätta månad efter månad. Även om du börjar med en liten summa växer den sig snart större och du kommer att kunna nå dina mål snabbare än du kanske tror. Den här fördelen är dock inte unik för robotrådgivarna, den finns för alla tjänster där du automatiserar ditt månadssparande, oavsett hur du sparar.

Robotrådgivare är billiga, men de är inte gratis. Att lägga flera indexfonder i en portfölj som du köper in dig i blir dyrare än om du köpt fonderna var för sig på egen hand. Fördelen är att du får en rekommenderad balans mellan aktier och ränta. Många menar att det lönar sig mer att välja en aktiv fond, med möjlighet att vara flexibel med andel aktier och ränta. Har den dessutom en god historisk avkastning, är den ofta ett bra alternativ till robotrådgivare.

Robotrådgivare – bekvämt men inte unikt

Robotrådgivare är, precis som alla tjänster som automatiserar dina investeringar, ett bra sätt att komma igång att spara. Du får en personligt anpassad portfölj av fonder beroende på dina förutsättningar, ofta indexfonder och räntefonder. Fokus är många gånger på fonder med så låga avgifter som möjligt. Robotrådgivaren tar inte på sig rollen att slå index, som en skicklig aktiv förvaltare kan göra. Att månadsspara klokt genom att välja en fond som visat god förmåga att prestera en högre avkastning över tid kan vara ett bättre alternativ än robotrådgivare.

Hur värdepapper som fonder och aktier presterat historiskt ger ingen garanti för hur det blir i framtiden.

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID