Spara hållbart

Allt fler inser vikten av att spara miljövänligt och i hållbara fonder. För den oinvigde kan bara orden verka krångliga, men det behöver inte vara så svårt att komma igång med ett hållbart sparande. Något som förenklar för dig som vill spara hållbart är att fonderna och alternativen för hållbart sparande är märkta. På så sätt har du möjlighet att på ett enkelt sätt hitta det sparalternativ som du är intresserad av.

Kom igång med hållbart sparande i etiska fonder

Hållbara och etiska fonder går internationellt under namnet SRI-fonder, Sustainable and Responsible Investments. Det handlar alltså om att göra hållbara, men också ansvarsfulla, val för miljöns och klimatets skull. De etiska fonderna ska ta särskild hänsyn till hur företagen vars aktier finns med i fonden agerar i olika frågor. Det kan röra sig om hur en vara produceras ur både ett humant och miljömässigt perspektiv. Cliens är en fondförvaltare som tar ett aktivt ansvar att placera i företag som tar hänsyn till detta.

Att exempelvis spara hos oss på SAVR är hållbart ur flera synvinklar då det är just Cliens som är vår kompetenta fondförvaltare. För miljöns skull har vi noggrant valt vår fond och den heter Cliens Mixfond B. Den fördelaktiga och hållbara fonden följer riktlinjerna UNPRI som är för FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar. Cliens som förvaltar fonden är också medlemmar i Sveriges forum för hållbara investeringar, SWESIF. Ditt sparande i en etisk fond tar hänsyn till miljön, mänskliga rättigheter samt motverkar korruption.

Hur urvalet av fonder går till

När du väljer en hållbar fond genom oss på SAVR kan du känna dig trygg i att Cliens har tagit hänsyn till miljöaspekten. Att investera hållbart innebär en tanke på kommande generationer och att ta hänsyn till frågor som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Dessa typer av fonder kan också kallas för etikfonder och som förvaltare arbetar de efter vissa strategier. Man säger med andra ord nej till att exempelvis arbeta med eller investera i företag som sysslar med exempelvis vapen och tobak.

Som fondförvaltare kan de också placera utifrån positiva egenskaper eller värden, så som att investera i påverkansbara bolag. Då kan nämligen både investerare och ägare delta i exempelvis mässor och möta företagen. På så sätt kan fondinvesterarna skapa förståelse för affärsmodellen och påverka ett företag i en positiv riktning. När alla parter hjälps åt och bidrar med sin kunskap kan vi skapa en hållbar värld som vi med ett gott samvete kan lämna över till våra barn och barnbarn.

Om etiska fonder handlar om att avstå investeringar i vapen-, tobaks- och alkoholföretag, så handlar ansvarsfulla placeringar om att avgöra hur ett företag agerar i frågan om miljö, klimat och mänskliga rättigheter. Cliens har lång erfarenhet och består av ett kompetent team av investerare som tar hänsyn till samtliga av dessa aspekter. De har förvaltat fonder med ansvarsfulla placeringar och etiska investeringar sedan år 1999. Till sin hjälp har de etikkonsulten GES Investment Services och gällande bland annat social hänsyn samarbetar de med Oekom Research.

Hur vår fondförvaltare arbetar

Vi har valt Cliens som vår fondförvaltare och de tar hänsyn till internationella normer. Urvalet baseras både på en finansiell analys och på en analys av hur bolagen agerar hållbart och ansvarsfullt efter risker, miljö, socialt ansvar och styrning. Ingen av Cliens fonder innebär en investering i ett bolag där mer än fem procent är inriktat på produktion eller tillverkning av vapen, tobak, pornografi, spel eller alkohol. De placerar generellt inte heller i bolag som gör reklam för dessa varor och branscher.

Mer ingående innebär Cliens normbaserade granskning att upptäcka om företag bryter mot internationella överenskommelser gällande exempelvis klimat och mänskliga rättigheter. Normerna som Cliens vill att företagen ska uppfylla finns beskrivna i bland annat FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt konventioner gällande mänskliga rättigheter och gällande miljöfrågor. Cliens samarbetar även med Oekom Research som tillhandahåller ett analysverktyg som möjliggör att kontrollera företagen utifrån kriterier om miljö och social hänsyn. Dessa två delar av granskningen vägs samman innan en eventuell investering görs.

SAVR har valt att samarbeta med Cliens för att du som kund på ett överskådligt sätt ska kunna skapa dig en uppfattning om vad som är ett hållbart sparande och inte. Du ska också kunna få den information som du behöver om vad ett hållbart sparande innebär, samt hur bolagen tillämpar hållbarhetstänket i sina respektive verksamheter. Vi vill göra det enkelt för dig att komma igång med ditt sparande och vi vill att du ska kunna göra det med gott samvete samtidigt som dina pengar växer.

Viktiga punkter vid ett hållbart sparande

Ett hållbart sparande är alltså ett samlat begrepp för investeringar i bolag som tar hänsyn till dels etiska och dels till ansvarsfulla investeringar. Med etiska fonder menas att mer än fem procent inte investeras i företag som sysslar med exempelvis vapen, tobak eller spel. Ett företag som satsar ansvarsfullt tar också hänsyn till frågor gällande miljö, klimat och mänskliga rättigheter. Vår fondförvaltare Cliens använder sig av ett flertal analysverktyg, samt samarbetar med företag för att utreda vilka bolag som anses vara hållbara. Fonden Mixfond B är ett sådant exempel.

SAVR – Riktigt sparande. Riktigt Enkelt.

SAVR grundades år 2016 och är en spartjänst för långsiktigt månadssparande. Vi kallar det riktigt sparande, fast på ett riktigt enkelt sätt. Genom oss sparar du i en fond som historiskt gjort att pengarna växt väsentligt mer än börssnittet. Vi hanterar dina pengar på samma sätt och har motsvarande säkerhet som en storbank. Vi står under Finansinspektionens tillsyn genom Fondab och ditt sparande omfattas av Insättningsgarantin samt det statliga Investerarskyddet. Du kommer igång och sparar på tre minuter med BankID.

Kom igång på 3 minuter med BankID.

Insättningsgaranti & Investerarskydd1
Fria insättningar och uttag
Prisbelönt och hållbar fond