Till kunskapskällan

Spara i fonder

Det finns lika många svar på varför du sparar i fonder som det finns sparare. Någon kan spara till sina drömmar – en resa eller en bostad. Någon annan lockas av att känna trygghet, att det finns en buffert om något oförutsett skulle hända. En tredje person vill ge sina barn en fin start på vuxenlivet genom att kunna skjuta till en summa pengar till bostad eller studier. Alla anledningar är lika bra!

Vad är en fond?

Med en fond köper du på förhand utvalda värdepapper som samlats i en korg. En fond kan till exempel vara ett urval av svenska småbolag som fondförvaltaren, alltså den som sköter fonden, tror på. Den fonden skulle i så fall vara en svensk småbolagsfond. Det finns allt från branschfonder till fonder som fokuserar på en geografisk region. Olika typer av värdepapper kan ingå i en fond, men de vanligaste är räntepapper och aktier. En fond med båda typerna av värdepapper kallas för en blandfond.

När du börjar spara är det bra att välja en fond med en bredare inriktning. Det här sprider dina risker och minskar de svängningar som värdepapper annars kan ha. Vill du ytterligare minska riskerna för stora svängningar i fonden kan du välja att ha en andel i räntepapper. I tider av börsuppgång kan det kännas trist att fonden då inte går upp lika mycket som en med bara aktier, men fördelarna visar sig snabbt när börsen vänder neråt och du inte förlorar lika mycket.

Fördelar med att spara i fonder

När du sparar i fonder köper du ett visst antal andelar i den fonden. Hur många andelar du får när du sätter in pengar beror på fondens värde den dagen. Går fondens värde ner, kan du köpa fler andelar för samma pengar och tvärtom när det går upp. Experter på fondsparande rekommenderar att du regelbundet sparar pengar i din fond. Kika inte på om fonden gått ner eller upp utan spara regelbundet så jämnar eventuella dippar ut sig och slutresultatet blir förhoppningsvis en fin värdeökning av dina pengar.

Fonder kan vara aktivt eller passivt förvaltade. Aktivt förvaltade fonder har som målsättning att nå högre avkastning än sitt jämförelseindex. Jämförelseindex varierar från fond till fond. En aktivt förvaltad globalfond jämförs med och ska efter avgift slå ett globalindex, medan passiva fonder i stället siktar på att endast följa ett index. Passiva fonder har lyckats när de varken är bättre eller sämre än index men av olika skäl så som deras avgifter och kostnader kan de i regel aldrig nå sitt index. Fördelen med att spara i en aktivt förvaltad fond i stället för en passivt förvaltad, är att om du väljer en skicklig förvaltare har du möjligheten att få högre avkastning.

Som sparare i en aktivt förvaltad fond kan du helt överlåta jobbet till förvaltaren att se efter dina pengar. Om något värdepapper inte längre passar i beskrivningen av hur fonden investerar, kommer fondförvaltaren att byta ut värdepappret för att säkerställa att fondens målsättningar uppnås. Förvaltarna gör dagligen dessa typer av analyser. Med hjälp av en kunnig förvaltare får du tillgång till marknader och värdepapper som du inte har någon kunskap om. Det är dessutom tekniskt svårt att själv investera direkt på många utländska börser.

Minska riskerna med att spara i fonder

Alla investeringar för med sig en viss risknivå, det är upp till dig som sparare att välja en som du känner dig bekväm med. Lägre risk gör förstås att dina pengar inte riskerar att minska i värde i samma utsträckning, men du kommer heller inte att få ta del fullt ut av de uppgångar som sker på börsen. Generellt kan vi säga att de flesta tjänar på att ta lite större risker med sitt sparande, särskilt gällande de pengar som vi investerar på lång sikt.

Världsmarknaden och individuella marknader går hela tiden upp och ner. Sanningen är att ingen helt kan förutsäga hur en fond kommer att gå sett över en viss tidsperiod. Däremot finns det många fondförvaltare med lång erfarenhet och kunskap om investeringar som historiskt haft en förmåga att prestera bättre avkastning än sitt jämförelseindex. Att kunna parera nedgångar på börsen med att växla över till att investera i värdepapper med lägre risk är ett exempel på hur en förvaltare kan lyckas få bättre avkastning över tid.

Att inte förlora pengar är givetvis en nyckel för att bevara och öka värdet på investerade pengar. En fond med en flexibel ränteandel kan bromsa minskningen av fondens värde genom att flytta över pengar till räntebärande värdepapper. Som kund behöver du inte följa med i marknaden utan det sköts automatiskt av de som jobbar för fonden. Flera framgångsrika förvaltare har som sitt främsta mål att skydda sin fond från värdeminskningar. Det har också gett resultat under perioder av stora nedgångar, som under finansmarknadskrisen.

Fondsparande – flexibelt och enkelt

När du sparar i fonder får du en riskspridning av din investering, samtidigt som du får möjlighet till högre avkastning än om du haft pengarna på bankkontot. Pengar som du inte behöver på ett tag är lämpade för fondsparande eftersom marknaden kan gå upp och ner. På lång sikt har den i regel alltid gått upp. Vill du minska risken med att spara i fonder kan du med fördel välja förvaltare som fokuserar på att behålla fondens värde även i tider av nedgångar. Det kan då ge dig mer pengar till dina drömmar och mål den dagen du vill ta ut pengarna.

Hur värdepapper som fonder och aktier presterat historiskt ger ingen garanti för hur det blir i framtiden.

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID