Till kunskapskällan

Tjänstepension

Tjänstepension är en form av pension som många, men inte alla, arbetsgivare erbjuder sina anställda. Det är den del av din framtida pension som betalas ut av din arbetsgivare och den skiljer sig därför från den allmänna pensionen. En tjänstepension är något som förhandlas fram mellan dig som anställd och arbetsgivaren eller tillsammans med ett fackförbund och arbetsgivaren. Om det förhandlas fram mellan arbetsgivaren och ett fackförbund kallas det för ett kollektivavtal.

Vad är en tjänstepension?

En tjänstepension är en form av sparande inför din framtid. Det är viktigt att ha en tjänstepension då den ökar din totala pension senare. Det gör att du kan leva bättre när du slutat jobba eftersom den allmänna pensionen endast ger dig en grundpension och den kanske inte räcker så långt. Det finns för tillfället fyra stora tjänstepensionsval och ett flertal mindre, vilket avtal du har beror på vilken typ av arbete du har. Olika branscher har olika kollektivavtal alternativt inget kollektivavtal.

De fyra stora avtalsområdena är; anställd inom kommun och landsting, statligt anställd, privatanställd tjänsteman eller privatanställd arbetare. Du kan därmed inte välja vilket avtalsområde du faller i och du kan ha olika tjänstepensioner om du jobbat i olika branscher. Det du kan påverka är vem som förvaltar dina pengar och hur du placerar ut dem. Vill du inte välja placeras pengarna i ett förvalt bolag. Din tjänstepension ökar ju högre lön du har och du kan tjäna hur mycket du vill, det finns inget inkomsttak.

Hur fungerar en tjänstepension?

Varje avtal har en valcentral som har hand om administrationen av tjänstepensionen. Det är där du kan välja hur pengarna ska placeras och lägga till så kallade tilläggsförsäkringar. En tjänstepension består av tre olika delar; ålderspension, sjukförsäkring och efterlevandeskydd. Ålderspensionen innebär att om du går bort och du har pengar kvar så delas resterande pengar ut till andra sparare. Tecknar du däremot ett återbetalningsskydd betalas resterande pengar tillbaka till din familj men du får då inte tillgång till arvsvinsterna om andra sparande går bort.

Efterlevandeskydd kan du teckna om du vill att exempelvis ditt barn eller din partner ska få en viss summa pengar under en viss tid efter att du gått bort. Din pension blir då något lägre eftersom att pengarna dras från dina inbetalda premier. Sjukförsäkringstillvalet gör att du fortfarande kan få tjänstepension om du skulle bli sjuk. Dessa tillägg innebär att du själv kan bestämma hur du vill att din tjänstepension ska se ut och om du vill betala något extra varje månad för att få extra skydd.

Det finns två typer av tjänstepension; förmånsbestämd och premiebestämd tjänstepension. Den förmånsbestämda pensionen ger dig en garanterad procentsats av din tidigare lön. Med den premiebestämda pensionen har det redan bestämts hur mycket arbetsgivaren ska betala in, detta är beroende på avkastningens (värdeförändringens) storlek och hur mycket det kostar att förvalta pengarna. Andra faktorer som spelar in i hur mycket pension du får är till exempel hur länge du har jobbat och givetvis om du har en hög eller låg lön.

Måste jag ha en tjänstepension?

Att ha en tjänstepension är inget måste men i dagens samhälle är grundpensionen, den allmänna pensionen, oftast inte tillräcklig. Tänk själv att gå från att ha jobbat heltid till att gå ner till halvtid eller ännu mindre i lön och försöka leva på det. Fördelen med att ha en tjänstepension är att din arbetsgivare betalar premien för att du arbetar hos dem. Oftast ingår tjänstepensionen i kollektivavtalet om din arbetsplats har ett sådant. Har inte din arbetsgivare ett kollektivavtal kan de ibland erbjuda en individuell tjänstepensionslösning.

En annan fördel är som nämnt tidigare att det inte finns något inkomsttak för din tjänstepension till skillnad mot den allmänna pensionen. En nackdel med att inte ha tjänstepension är att du får mindre pengar när du går i pension. Oftast kan du då inte leva och spendera som du gjort tidigare. En annan nackdel är att du kan behöva pensionsspara själv i stället, då får du se till att lägga undan en viss summa varje månad för att ha när du går i pension.

Detta gäller även om du är egenföretagare, då har du inte tillgång till kollektivavtalet som andra anställda har. Ett bra riktmärke är att spara cirka 4,5 - 5 % av din lön varje månad, det är ungefär den summan de flesta arbetsgivare betalar för anställda. Med andra ord, arbetar du för en arbetsgivare som har ett kollektivavtal har du nästan garanterat en tjänstepension tillgänglig men om du är en egenföretagare får du själv se till att spara extra pengar varje månad för att ha en bra pension.

Sammanfattning om tjänstepensionen

Tjänstepensionen är inget måste men rekommenderas om du vill ha ett bra liv även efter pensionen. Den allmänna pensionen är inte jättehög, därför kan det vara skönt att få in en extra pension varje månad. De flesta företag erbjuder i dag en tjänstepension till sina anställda, det innebär att arbetsgivaren betalar in extra pengar till ett pensionssparkonto utöver den allmänna pensionen. Du kan sedan välja till extra tillägg, till exempel efterlevandeskydd eller återbetalningsskydd. Har du ingen tjänstepension eller vill komplettera den kan du välja att månadsspara själv, förslagsvis cirka 5 % av din lön.

Hur värdepapper som fonder och aktier presterat historiskt ger ingen garanti för hur det blir i framtiden.

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID