Till kunskapskällan

Vad är en fond?

De flesta är eniga om att spara är något positivt. Det kan vara till en oförutsedd utgift, barnens framtid eller din egen pension. Oavsett sparform vill du troligtvis att pengarna åtminstone ska behålla sitt värde under åren som går. Väljer du exempelvis ett vanligt sparkonto vet du att pengarna behåller värdet, men de växer också långsamt. En betydligt bättre sparform sett historiskt har varit fondsparande, som dessutom inte kräver djupare kunskap om placeringar.

Fond – en "korg" med värdepapper

Låt oss som ett exempel säga att du köper in 50 olika sorters aktier. Du köper olika antal av dessa aktier, och genom att köpa och sälja vid "rätt" tidpunkter försöker du få den totala summan av alla aktiernas värde att öka. Det du har skapat är en aktiefond. Nu måste en fond inte bestå av enbart aktier, den kan innehålla andra värdepapper som exempelvis obligationer och räntebärande värdepapper. Ofta får fonden namn efter vilken typ av värdepapper det är, till exempel räntefond.

Även om du har ett så stort startkapital att du skulle kunna skapa en egen fond krävs det både tid och goda kunskaper för att verkligen få tillväxt. I dag finns det företag med professionella aktieplacerare som skapar fonder som du kan köpa in dig i. En stor fördel är förstås att du får tillgång till placerarnas kunskap, en annan är att du kan köpa in en mycket liten del av en fond, och därmed blir fonder tillgängliga även för dem som inte har så stort kapital.

Välj rätt typ av fond – och förvaltare

Fonder är ett sätt att sprida dina risker, genom att en fond innehåller så pass många olika värdepapper. En aktiefond kan lätt innehålla aktier från dussintals företag, och även om en viss aktie går ner kan samtidigt en annan aktie gå upp. Nu kan förstås en fond fyllas med väldigt olika aktier. Det finns fonder som i huvudsak har aktier i ryska företag, andra i kinesiska företag och så vidare. Fonder kan också koncentrera sig på marknader, till exempel skogsråvaror eller livsmedel.

Idealet är förstås att hitta en fond som har hög tillväxt och låg risk. Hög tillväxt kommer av att de värdepapper som ingår i fonden ökar i värde, men samtidigt har sektorer och företag med hög tillväxt oftast också en högre risk som är bra att vara medveten om. När du sparar genom exempelvis SAVR är det i en fond med erfarna fondförvaltare, som kommer att arbeta aktivt för att dina pengar placeras på ett sätt som balanserar risk mot möjlig avkastning.

Det är relativt enkelt att göra bedömningar om hur en fond har gått historiskt. Du använder nästan alltid ett index. Om du till exempel tar värdet på alla aktier på Stockholmsbörsen den första januari och samma värde den sista december får du ett mått på aktieindex under året, det vill säga hur aktiers värde förändrats under året. Nu finns det många sådana index, som täcker upp olika geografiska marknader och värdepapper, och det är därför relativt enkelt att jämföra mot indexet om en aktiv fond har gått bra eller inte historiskt.

Köpa och sälja fonder – enkelt och säkert

En stor fördel med att köpa fonder jämfört med många andra värdepapper är att det är så enkelt. Ofta upprättar du bara ett konto med dina personliga uppgifter, och sedan kan du börja spara. Sparandet, eller handeln, kan ske via internet, och är smidigt. En del i att det är så lätt hänger samman med att du köper en viss andel, inte vissa värdepapper. Om en fond har värdet 1 miljon kronor och du handlar för 1 000 kronor köper du helt enkelt en tusendel av fonden.

Fondandelar gör att det är lätt att månadsspara automatiskt. Du kan välja så att det vid varje månadsslut tas en viss summa från ditt lönekonto, som sedan används för att köpa in andelar och investera i en fond. Du vet säkert sedan tidigare att ett regelbundet sparande redan efter några år ger ett högst påtagligt kapital, och fördelen med fonder är dessutom att du på lång sikt har chans att öka ditt kapital mer än vad du skulle ha gjort med många andra sparformer.

En ytterligare fördel med att spara i fond är också lättheten att sälja. Du anger antingen att du vill sälja ett visst antal andelar och får då omedelbart veta värdet, eller så anger du att du vill sälja för ett visst värde och får då veta hur många andelar det motsvarar. Till skillnad från till exempel aktier behöver du inte vänta på att få tag i en köpare, utan transaktionen kan göras ändå. Det tar oftast bara några bankdagar innan betalningen hamnar på ditt konto.

Fonder – oslagbart smidigt sparande

Fördelen med sparande eller investering i fond för din del är att du får ta del av tillväxten i värdepapper till en betydligt lägre risk än med de flesta andra värdepapper. Tack vare att du köper "delar av något gemensamt" går det väldigt smidigt att månadsspara ett fast belopp, något som knappast skulle fungera med till exempel aktier. Du drar nytta av att professionella placerare sköter om fonden, och behöver inte lägga egen tid på det. Detta om du väljer en förvaltad fond vill säga, och inte aktivt förvaltar den själv.

Hur värdepapper som fonder och aktier presterat historiskt ger ingen garanti för hur det blir i framtiden.

Maximera ditt fondsparande

Halvera dina fondavgifter
Välj bland över 1 600 fonder
Insättningsgaranti & Investerarskydd
Kom igång på under 3 minuter med BankID