Direktavkastning: Vad innebär det och hur beräknas det?

Direktavkastning: Vad innebär det och hur beräknas det?

Direktavkastning: Vad innebär det och hur beräknas det?

Direktavkastning är ett användbart nyckeltal för att hjälpa till att bedöma en potentiell investering. I den här artikeln får du lära dig mer om direktavkastning – vad det är, varför det är en viktig faktor när du investerar i utdelningsaktier, samt hur du beräknar en akties direktavkastning. Vi går också igenom olika faktorer som kan påverka direktavkastningen och vad det innebär för din investering.

Vad är direktavkastning?

Direktavkastning är ett mått som visar hur stor del av aktiekursen som återbetalas till dig som aktieägare i form av utdelningar varje år. Direktavkastningen uttrycks vanligen i procent.

Måttet är centralt för att utvärdera avkastningen från en utdelningsaktie och är därför särskilt viktigt om du handlar med utdelningsaktier eller har en uttalad utdelningsstrategi. Enkelt uttryckt visar måttet hur attraktiv aktien är ur ett inkomstgenererande perspektiv.

Hur räknar man ut en akties direktavkastning?

Att räkna ut direktavkastningen på en aktie är inte särskilt avancerat – men väldigt bra att kunna. För att kunna räkna ut direktavkastningen på en aktie behöver du:

  1. Ta reda på utdelningen per aktie. Denna information finns ofta på företagens egna webbsidor eller i deras årsredovisningar, och anges i kronor (eller den valuta som är aktuell för bolaget i fråga).

  2. Ta reda på aktiekursen. Aktiekursen är priset på aktien vid den tidpunkt du gör din uträkning. Bolagets aktuella aktiekurs kan du hitta på plattformen där du handlar aktien eller på finansnyhetssajter.

Du räknar ut direktavkastningen genom att dela aktiens årliga utdelning per aktie med aktiekursen.

Exempel:

Om en aktie kostar 100 SEK och utdelningen per aktie är 4 SEK, blir direktavkastningen 4 % (4 / 100 = 0,04 x 100 = 4 %). Baserat på det nuvarande aktiepriset får man med andra ord en avkastning på 4 % enbart genom utdelningar.

Beräkningen hjälper dig som investerare att se hur mycket utdelning du får i förhållande till det pris du betalar för aktien, och kan vara ett bra verktyg att använda dig av för att jämföra hur inkomstgenererande olika utdelningsaktier är.

Faktorer som påverkar direktavkastning

Direktavkastningen i sig är en indikator på såväl marknadens som det enskilda bolagets ekonomiska hälsa. En akties direktavkastning påverkas av en rad olika faktorer – både internt från företaget, såväl som externt från marknadens sida.

Företagets egen förmåga att generera vinst är betydande för hur dess utdelningar ser ut och om dessa kan upprätthållas som tidigare, eller till och med öka. En försämrad finansiell situation för bolaget kan tvinga dem att såväl minska som att ta bort utdelningar helt, vilket såklart påverkar hur mycket deras aktieägare får ta del av.

Från företagets sida är också den egna utdelningspolicyn avgörande för hur direktavkastningen ser ut. Ett bolag som löpande höjer utdelningen till sina aktieägare över tid, kan visa på ökande lönsamhet och stabilitet. Om aktiekursen inte ökar i samma takt kan detta leda till en ökad direktavkastning.

Externa faktorer som påverkar direktavkastningen är exempelvis marknadsförändringar som ekonomiska svängningar. Ekonomiska nedgångar eller finansiella kriser kan påverka ett företags resultat, och därmed även dess utdelningspolicy. På en osäker marknad kanske bolaget behöver behålla mer av sina inkomster för att stärka sin balansräkning, och då kan utdelningen till aktieägarna bli lidande. Skatter och regulatoriska förändringar kan också påverka direktavkastningen hos ett företag.

För investeraren som handlar med aktier i andra valutor än den egna, påverkar också fluktuationer i valutakurser den slutgiltiga direktavkastningen när den omvandlas till investerarens egen valuta.

Aktier med hög direktavkastning

Ett företag vars aktier har hög direktavkastning kan tyda på att ett företag är finansiellt stabilt och välmående. Det är dock viktigt att förstå att så inte alltid är fallet: aktiens direktavkastning kan vara överdrivet hög på grund av en kraftig nedgång i aktiekursen, vilket i sig kan vara en indikation på att det finns problem inom företaget eller branschen. Det är med andra ord viktigt att inte falla för en aktie för att den har hög direktavkastning utan att, som alltid när man handlar med aktier, göra en ordentlig finansiell analys och utvärdering av företaget och dess marknadsposition.

Ett stabilt bolag med en hög direktavkastning har potential att ge sina aktieägare en löpande inkomst. Som investerare bör man dock inte bara fokusera på ett bolags aktuella direktavkastningsvärde, utan vara medveten om att såväl företagets framtida ekonomiska förutsättningar samt dess utdelningspolicy faktiskt kan förändras.

Att välja aktier baserat på direktavkastning

Som vi tidigare nämnt: när du ska välja aktier bör du alltid se till att skapa förståelse för företaget, dess bransch, ekonomiska historia och framtidsutsikter. Utdelningsaktier är inget undantag.

Även om du värdesätter direktavkastningens storlek högt, bör du inte bara se till att det finns indikationer på såväl stabil som växande utdelning, utan också att dess ställning på marknaden är stark. Som alltid bör du se till att hålla din portfölj diversifierad genom att välja aktier från olika branscher och marknader och därmed sprida riskerna.

Sammanfattning:

  • Direktavkastning är ett mått som berättar hur stor del av aktiekursen som återbetalas till aktieägarna i form av utdelningar varje år.

  • Du beräknar direktavkastning genom att dela aktiens årliga utdelning per aktie med aktiekursen.

  • Direktavkastningens storlek påverkas av såväl interna faktorer (t ex företagets vinst samt utdelningspolicy) som externa faktorer (t ex marknadens ekonomiska svängningar samt regleringar).

  • När du väljer bolag att investera i bör du inte stirra dig blind på direktavkastningen – en hög direktavkastning kan vara positiv men också indikera något negativt. Du bör alltid göra en ordentlig genomlysning av företaget innan du bestämmer dig för att investera i det.

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Läs mer från SAVR

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Gör som 100 000 andra investerare.

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk

Investeringar innebär en risk